آموزش زبان انگلیسی/اعداد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
الفبا اعداد تاریخ، ایام هفته و ساعت
آموزش زبان انگلیسی


شمارش اعداد به زبان انگلیسی می تواند برای زبان آموزان انگلیسی سخت باشد، به خصوص وقتی اعداد بزرگ و شمارش یا حتی تلفظ آن ها بسیار پیچیده می شوند.

اعداد لاتین و عربی

العربیة Latin
۰ 0
۱ 1
۲ 2
۳ 3
۴ 4
۵ 5
۶ 6
۷ 7
۸ 8
۹ 9

اعداد ۰ تا ۲۰

no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
نوشتاری One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty
آواشناسی /wʌn/ /tuː/ /θriː/ /fɔːr/ /faɪv/ /sɪks/ /ˈsev.ən/ /eɪt/ /naɪn/ /ten/ /əˈlev.ən/ /twelv/ /θɝːˈtiːn/ /ˌfɔːrˈtiːn/ /ˌfɪfˈtiːn/ /ˌsɪkˈstiːn/ /ˌsev.ənˈtiːn/ /ˌeɪˈtiːn/ /ˌnaɪnˈtiːn/ /ˈtwen.t̬i/

نکات

 • Number (فونتیک: /ˈnʌm.bɚ/) در زبان انگلیسی بمعنای عدد است و مخفف آن ".no" نوشته می‌شود.
 • بومیان انگلیسی زبان از مناطق مختلف، بعضی اعداد را کاملا متفاوت می خوانند و تلفظ می کنند.
 • عدد ۰ به چنیدن شکل بیان می‌شود.
  • Ziro درحالت کلی استفاده می‌شود.
  • Oh (فونتیک: /oʊ/) معمولا زمانی استفاده می شود که می خواهید زنجیره ای از اعداد را با صدای بلند بخوانید. برای مثال، «اتاق ۱۰۱» در یک هتل معمولا “room one-oʊ-one” خوانده می شود. واژه “Nought” فقط در انگلیسی بریتانیایی و برای بیان اعشار استفاده می شود. برای مثال، 0.05% می تواند به صورت “nought point nought five percent” خوانده شود.
  • Nil (فونتیک: /nɪl/) معمولا برای بیان امتیاز بازی بین دو رقیب استفاده می شود. برای مثال، نتیجه بازی فوتبال ۰-۲ می توانید به صورت “two-nil” خوانده شود.
  • "Nought" (فونتیک: /nɑːt/) در لحجه پادشاهی متحد ((United Kingdom (UK) و در ایالات متحده ((United States (US) بصورت "Naught" (فونتیک:/nɑːt/) تلفظ می‌شود. این واژه‌ها برای برای بیان اعشار استفاده می شود. برای مثال، 0.05% می تواند به صورت “nought point nought five percent” خوانده شود.

اعداد بیش از ۲۰

(20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90و ...) همیشه به دو حرف «ty» ختم می شوند ( که “tee” تلفظ می شود).

عدد فونتیک نوشتاری
20 /ˈtwen.t̬i/ Twenty
30 /ˈθɝː.t̬i/ Thirty
40 /ˈfɔːr.t̬i/ Forty
50 /ˈfɪf.ti/ Fifty
60 /ˈsɪk.sti/ Sixty
70 /ˈsev.ən.t̬i/ Seventy
80 /ˈeɪ.t̬i/ Eighty
90 /ˈnaɪn.t̬i/ Ninety


تنها کاری که باید بکنید این است که واژه‌ها را با هم ترکیب کنید. برای خواندن اعداد دورقمی، عدد اول را با فرمت ده تایی بخوانید، سپس عدد رقم دوم را بگویدد. برای مثال، عدد 76 باید به صورت seventy-six خوانده شود (نه seven-six یا seven-sixty).

بیایید با هم مثال های بیشتری را مرور کنیم:

عدد نوشتاری + عدد دوم عدد اول
21 Twenty-one One Twenty
22 Twenty-two Two Twenty
23 Twenty-three Three Twenty
24 Twenty-four Four Twenty
25 Twenty-five Five Twenty
26 Twenty-six Six Twenty
27 Twenty-seven Seven Twenty
28 Twenty-eight Eight Twenty
29 Twenty-nine Nine Twenty

شمردن صدگان

صد hundred (فونتیک: /ˈhʌn.drəd/)

عدد نوشتاری + عدد دوم عدد اول
100 One-hundred Hundred One
200 Two-hundred Hundred Two
300 Three-hundred Hundred Three
400 Four-hundred Hundred Four
500 Five-hundred Hundred Five
600 Six-hundred Hundred Six
700 Seven-hundred Hundred Seven
800 Eight-hundred Hundred Eight
900 Nine-hundred Hundred Nine

نوشتن اعداد سوم:

عدد نوشتاری + عدد سوم عدد دوم عدد اول
109 One-hundred-nine Nine Hundred One
208 Two-hundred-eight Eight Hundred Two
307 Three-hundred-seven Seven Hundred Three
406 Four-hundred-six Six Hundred Four
505 Five-hundred-five Five Hundred Five
604 Six-hundred-four Four Hundred Six
703 Seven-hundred-three Three Hundred Seven
802 Eight-hundred-two Two Hundred Eight
901 Nine-hundred-one One Hundred Nine

شمردن هزارگان

هزار thousand (فونتیک: /ˈθaʊ.zənd/)

عدد نوشتاری + عدد چهارم عدد سوم عدد دوم عدد اول
1000 One-thousand Thousand One
2108 Two-thousand-hundred-eight Eight Hundred Thousand Two
3107 Three-thousand-hundred-seven Seven Hundred Thousand Three
4106 Four-thousand-hundred-six Six Hundred Thousand Four
5105 Five-thousand-hundred-five Five Hundred Thousand Five
6104 Six-thousand-hundred-four Four Hundred Thousand Six
7103 Seven-thousand-hundred-three Three Hundred Thousand Seven
8102 Eight-thousand-hundred-two Two Hundred Thousand Eight
9101 Nine-thousand-hundred-one One Hundred Thousand Nine

اضافه کردن عدد پنجم:

عدد نوشتاری + عدد پنجم عدد چهارم عدد سوم عدد دوم عدد اول
1000 One-thousand Thousand One
2128 Two-thousand-hundred-eight Eight Twenty Hundred Thousand Two
3137 Three-thousand-hundred-seven Seven Thirty Hundred Thousand Three
4146 Four-thousand-hundred-six Six Forty Hundred Thousand Four
5155 Five-thousand-hundred-five Five Fifty Hundred Thousand Five
6164 Six-thousand-hundred-four Four Sixty Hundred Thousand Six
7173 Seven-thousand-hundred-three Three Seventy Hundred Thousand Seven
8182 Eight-thousand-hundred-two Two Eighty Hundred Thousand Eight
9191 Nine-thousand-hundred-one One Ninety One-hundred Thousand Nine
Eight-twenty-hundred-thousand-ten Eight Twenty Hundred Thousand Ten
Seven Thirty Hundred Thousand Twenty
Six Forty Hundred Thousand Hundred

بیشتر از هزارگان

شما می‌توانید طبق قائده بالا اعداد بیشتراز هزارگان را نیز برای خودتان بسایزد.

فونتیک نوشتاری عدد
/ˈmɪl.jən/ Million 1,000,000
/ˈbɪl.jən/ Billion 1,000,000,000
/ˈtrɪl.jən/ Trillion 1,000,000,000

نکته: درگذشته در لحجه (UK) به تریلیون، بیلیون گفته می‌شد.

شمارش تمام اعداد  ترتیبی

حالا با قوانین زیر می توانید هر عدد اصلی را به عددی ترتیبی تبدیل کنید:

 • هر عددی که به رقم «1» ختم شود، «st» می گیرد.
 • هر عددی که به رقم «2» ختم شود، «nd» می گیرد.
 • هر عددی که به رقم «3» ختم شود، «rd» می گیرد.
 • هر عددی که به رقم «4» ختم شود، «th» می گیرد.

برای مثال:

101st = one hundred and first

42nd = forty-second

33rd = thirty-third

74th = seventy-fourth

تنها استثناهایی که در این قوانین وجود دارد، اعداد «11»، «12» و «13» هستند. این اعداد ترتیبی با «th» تمام می شوند.

11th = eleventh

12th = twelfth

13th = thirteenth

اعداد کسری

احتمالا اعداد کسری را از کلاس های ریاضی می شناسید و یاد گرفته اید. این اعداد به صورت دو عدد نوشته می شود که بین آن یک خط جداکننده قرار می گیرد؛ مثلا 3/1. اما این اعداد چطور به زبان انگلیسی تلفظ می شوند؟

صورت کسر (numerator)، عدد بالای خط کسری، باید یک عدد اصلی و مخرج کسر (denominator) باید یک عدد ترتیبی باشد.

به جز عدد یک در صورت کسر، مطمئن شوید که مخرج کسر به صورت جمع باشد.

1/3 = one third

2/3 = two thirds

1/100 = one one hundredth

12/16 = twelve sixteenths

دو استثنای مهم داریم:

(1/2 = one half (not one second

1/4, 2/4, 3/4 = one quarter, two quarters, three quarters

در این مورد “one fourth” ،“two fourths”  یا “three fourths” هم قابل قبول است.

تفاوت های محلی  در شمارش اعداد به زبان انگلیسی

همانطور که فرهنگ های مختلف، کلمات محاوره متفاوت دارند، بر اساس محل زندگی تان، روش های مختلفی برای خواندن رشته طولانی اعداد وجود دارد. فهرستی که در ادامه به آن می پردازیم خسته کننده نیست، اما وقتی بحث شمارش اعداد به انگلیسی مطرح شود، تفاوت های قابل مشاهده ای بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی وجود دارد.

خواندن اعداد  تکراری به صورت متوالی

بریتانیایی ها معمولا اعداد متوالی را با هم ادغام می کنند، در حالیکه آمریکایی ها ترجیح می دهند آن ها را جداگانه بخوانند.

مثلا تصور کنید می خواهید شماره سریال 91333-4155 را بخوانید:

U.K.: Nine one triple  three, four one double five

U.S.: “Nine one three  three three, four one five five

دسته بندی اعداد  در هزار

نوع خاصی از اعداد وجود دارند که آمریکایی ها آن را کاملا متفاوت از بریتانیایی ها تلفظ می کنند. ساده ترین راه برای فهمیدن این تفاوت توجه به مثال زیر است:

2,400:

U.K.: Two thousand, four hundred

U.S.: Twenty-four hundred

3,700:

U.K.: Three thousand, seven hundred

U.S.: Thirty-seven hundred

9,800:

U.K.: Nine thousand, eight hundred

U.S.: Ninety-eight hundred

با اینحال، اگر از نسخه بریتانیایی در آمریکا استفاده کنید، کسی فکر نمی کند این مدل حرف زدن عجیب باشد.

استفاده یا عدم  استفاده از «And»

تصور کنید قرار است با زنجیره ای طولانی از اعداد مواجه شوید. چطور آن را به قسمت های کوچک تر می شکنید؟ استفاده از «and» قبل از آخرین عبارت عددی، عادت بریتانیایی هاست، در حالیکه این سنت در انگلیسی آمریکایی وجود ندارد.

542:

U.K.: Five hundred and  forty-two

U.S.: Five hundred forty-two

اعداد تکرار

اعداد تکرار
معادل فارسی انگلیسی
یک بار once
دو بار twice
سه بار three times
چهار بار four times
پنج بار five times