تجزیه و تحلیل سیاست و کار سیاسی در سیستم های فدرالی/مورد جزء ملی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مقدمه مورد جزء ملی نکات
تجزیه و تحلیل سیاست و کار سیاسی در سیستم های فدرالی


مورد جزء ملی: تجزیه و تحلیل گران سیاسی ایالتی در کانادا

این موقعیت کلی، حقیقت اکثر کشورها است اما همانطور که مشاهده کرده ایم،حتی در جایی که کار بسیار کمی درباره ی این موضوع انجام گرفته است،خلاصه های جدی در دانش ما در مورد تجزیه و تحلیل گران سیاست بوردکراتیک و کار آنها باقی می ماند و اگر اطلاعات در مورد دولت های ملی یا مرکزی ضعیف است، تعداد مطالعاتی که بر واحدهای جزء ملی در کشورها با سیستم های حفاظتی چند سطحی متمرکز می شوند،می توانند در یک جهت بررسی شوند(هیرد،2005،لارسن،1980).

این نکته ی آخری یک عامل ثانویه برای مطالعه ی سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و کارکرد سیستم های توصیه ای سیاست و تجزیه و تحلیل حرفه ای سیاست در بسیاری از کشورها از قبیل برزیل،کانادا،مکزیک،استرالیاو u.s است که در آغاز ممکن استبه تعداد 5% تجزیه و تحلیل گران سیاست بروتراتیک برای کشور جزء ملی یا دولت های سطح ایالتی کار کنند.

در این سیستم های چندسطحی،دولت های زیر ملی بسیاری از حوزه های مهم سیاست گذاری را از قبیل سلامتی،آموزش،سرویس های عمومی،دولت محلی و زمین،منابع و محیط زیست و علاقه به کنترل تمرین در توسعه و بکارگیری سیاست بر این حوزه ها ،کنترل می کنند، (بک ،فلیندرز ،2004،هوگ،مارکز،2001،2003).

علیرغم این حقیقت که ایالت های بسیاری از حوزه های مهم زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را کنترل می کنند،هر دوی این موقعیت ها در کانادا صحیح هستند که در آغاز بررسی های تجزیه و تحلیل گران سیاسی از قدیم اکثراً به طور گسترده بر سطح فدرالی متمرکز شده است.(هولاندر، پرنس، 1993، پرنس 1979، کینز،1980، وویر،2007) این موقعیت تنها برای تغییر در 2007-2006 آغاز شد که در آن زمان مطالعات تجزیه و تحیلیل گران سیاست های غیر دولتی(دو بازینکس هولت،لای کوک،2007) تجزیه و تحلیل گران سیاست مرکزی و منطقه ای بکار گرفته شده در سازمان استخدامی کشوری فدرالی ظاهر شدند (ولیتید ، استدمن، جوشی، لیندکویست ، 2007 ، ولیسیتد ، استندمن، لیندکوسیت، 2009)

این بررسی ها یک مجموعه های دیگر آشکار ساخت که برای مثال براین موارد تاکید می کند تفاوت های قابل توجهی در وضعیت ها و فعالیت های تجزیه و تحلیل گران فدرالی در اوتاوا در مقابل موارد موجوددر مناطق و توان سیاسی به طور کلی ضعیف تر در سازمان های منطقه ای (وایستید و همکارانش،2007 ،2009)

تجزیه و تحلیل گران سیاست منطقه ای که برای دولت فدرالی کار می کنند، برا مثال یافت شده اند که به طور متداول در توصیه ی سطح خیابانی در جهت آتش نشانی روند روز به روز مشغول شده اند،در حالیکه تجزیه و تحلیل گران در اوتاوا در برنامه ریزی استراتژیک طولانی و سطح بالاتری مشغول شده بوند انواع توانایی ها و منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای سیاست گذاری مبتنی بر شواهد0 هولت،2009، ریدل،2007، روسمن 2003) نیز به گونه ای یافت شدند که اساساً در میان این دو سطح از تجزیه و تحلیل گران تغییر می کنند. چنین یافته هایی تصحیح شده و بسیاری از فرضیات را به سوال کشاندند که زمان نشر گزارش فلکی در سال 1996 در فعالیت های تقویت توان سیاسی قرار گرفت که پیشرفت توان تحلیلی توسعه یافته را در سرتاسر دولت فدرالی برانگیزد(اندرسون ،1996، آوکوین،باکویس، فلگی ،1996،ریدل،2007)

اما ، با اینکه دیدگاه های مهمی هستند، با ارائه سیستم فدرالی بسیار غیرمتمرکز کانادا از دولت،تقریباً نیمی از بیش از ده هزار تجزیه و تحلیل گر سیاست بروتراتیک در کار کشور در سطح جزء ملی در سازمان استخدامی کشوری مربوط به 10 ایالت و 3 سرزمین بکار گرفته شدند و در بیرون از چنین بررسی هایی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به فعالیت های تحلیلی و عرضه ی توصیه سیاسی در این سطح به شدت ناقص باقی می ماند مه به طور گسترده از انعکاس های فردی و سرگذشت های تجزیه و تحلیل گران و مدیران قبلی یا از تعداد کمی از مذاکرات یا بررسی های یک ایالت ایجاد شد(هیکس ، واستون ، 2007، فک آرتور، 2007، سرآغاز بهترین سیاست ،2007، راسموسن،1999، سیفگتون2001)

به منظور تصحیح سازی این مسائل،در سال 2009-2008 یک تحقیق مشابه تحقیق فدرال 2007 ولستید و همکارانش در مورد تجزیه و تحلیل گران سیاسی اجرا شدند که در سطح محلی و ایالتی کار می کردند. این تحقیق به طور خاص برای بررسی پیش زمینه و اموزش دهی تجزیه و تحلیل گران سیاست ایالتی،انواع تکنیک هایی که آنها در شغل های خود به کار می گرفتند آنچه که در کار خود بر یک اساس روزانه انجام می دادند و چگونگی ارتباط آن با نیازها و شروط لازم سیاست گذاری مبتنی بر شواهد طراحی شده بود. این به منظور ارزیابی حوزه ای انجام شده بود که در آن بر طبق گفته های ولستید و همکارانش تجزیه و تحلیل گران محلی و ایالتی از قبیل تجزیه و تحلیل گران فدرالی منطقه ای نیز در دسته بندی حلال های مشکلات در مقابل برنامه ریزان در حالت فعالیت ها و گرایشات روزانه ای آنها قرار گرفتند . نتایج این بررسی در پایین به شکل نمای تجزیه و تحلیل گران سایت ایالتی نشان داده شدهاند که بحث مختصری از روش شناسی به کار رفته در کار بررسی را دنبال می کند.