حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۳/حل تمرین ۱۱

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در نظر بگیرید که زبان {L = {w1, . . . ,wn را داریم، به طوریکه wi یک رشته ی متناهی متشکل از الفباست. اگر عبارت منظم r = w1 + w2 + . . . + wn را در نظر بگیریم، واضح است که بر اساس معنای عبارت منظم داریم: (L = L(r. در نتیجه یک عبارت منظم داریم که می تواند زبان L را توصیف می کند، پس L منظم است.