پرش به محتوا

حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۴/حل تمرین ۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

اگر M یک DFA برای L باشد-> تمام رشته های موجود در L را قبول می کند.

complement of M در این حالت تمام حالات عدم پذیرش,پذیرش می شوند.

complement of L=Σ*-L یعنی رشته هایی که اگر در M اجرا شوند در یکی از حالات عدم پذیرش متوقف می شود پس در یکی از حالات پذیرش در complement of M پذیرفته خواهد شد.

if M= (Q, Σ, δ, s, F) is a DFA for L <->complement of M= (Q, Σ, δ, s, Q-F) is a DFA for complement of L