پرش به محتوا

حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۱/حل تمرین ۱۰

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تمرین شماره ۱۰ از بخش ۳-۱ فصل سوم

Find a regular expression for L = { anbm: n>=1, m>=1, nm>=3 }

با تقسیم آن به سه قسمت m=1 و n>=3 - m>=2 و n>=3 - m>=3 و n=1. که هر قسمت را به راحتی می‌توان حل نمود.