حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۱/حل تمرین ۲۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

L(aa*(a+b))= L(aa*(aUb)) and after minimizing the nfa we have Q={q0,q1,q2,q3,q4} and Σ = {a,b} and q0 and F={q 2,q 3} and δ(q0,a)=q1 , δ(q1,a)=[q1,q2] , δ(q1,b)=q3 , δ(q1,b)=q4 , δ(q2,b)=q4 , δ(q3,a)=q4 ,δ(q4,a)=q4 , δ(q4,b)=q4