حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۱/حل تمرین ۲۷

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

64 - 32 - 16 - 8 - 4 -2 - 1

در اینجا شش ورودی آخر را در نظر میگیریم. زیرا اگر هر یک از ورودی های پیشین یک باشد، عدد وارد شده به ماشین از چهل بزرگتر خواهد بود و ورودی توسط ماشین پذیرفته میشود. عدد چهل به شکل باینری معادل است با :101000. چنانچه 6 ورودی آخر را در نظر بگیریم در دو مورد زیر ، به حالت پذیرش میرویم: اگر ورودی 101xxx و یا 11xxxx باشد. در اینصورت از 40 بزرگتر خواهد بود. پس عبارت منظم حاصل برابر خواهد بود با:

((1+0)* 1 (1+0)* (1+0) (1+0) (1+0) + (1+0)* 11 (1+0) + (1+0)*101 )(1+0)(1+0)(1+0)

Exercise27.gif