پرش به محتوا

حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۱/حل تمرین ۳

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

این یک جواب است زیرا اگر هر جا پرانتز اول در کنار پرانتز اول قرار گیرد مشخص است که دو صفر کنار هم قرار نمی‌گیرند زیرا یا 11 یا 0101 یا 101 یا 011 تولید میشود واگر اول پرانتز اول و بعد دوم بیاید باز دو صفر متوالی نداریم زیرا یا 10 یا 11 یا 010 یا 011 خواهیم داشت به عنوان معادل می توان *0 *(1+01) و*

*10*(10+1)را مثال زددر ضمن به ظاهر همه جملات راتولید می کند