حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۱/حل تمرین ۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

a) Regular expression = aaaaa* ( λ + b + bb + bbb )

b) Regular expression = (λ + a + aa + aaa )( λ + b + bb + bbb)

c) نوشتن این قسمت کمی سخت تر است زیرا تمامی رشته¬هایی که به صورت anbm هستند و در آنها n<4 یا m>4 باشد جزو جواب هستند و همچنین کلیه زبان¬هایی که به فرم anbm نیستند نیز جزو جواب می¬باشند. (λ + a + aa + aaa ) b* + a*bbbbb* + (a + b)*ba (a + b)*


d) n > 3 OR m > 3 aaaaa*b* + a*bbbbb* + ( a+b )*ba( a+b )*