حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۲/حل تمرین ۱۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

A) (b+c)*a

B) (a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)(b+c)*

C) aa*b(b+c)*c+aa*c(a+c)*b+bb*a(a+b)*c+bb*c(b+c)*a+cc*a(a+c)*b+cc*b(b+c)*a

D) ε +(b+c)*a(b+c)*a(b+c)*+(b+c)*+(b+c)*a

E) (b+c)*a(b+c)*a(b+c)*a((b+c)+(b+c)*a))*