پرش به محتوا

عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش و قوانین براقتصاد آزاد در کشورهای اسلامی خاورمیانه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مقدمه
تحقیقات نشان داده یک پیوند قوی بین اشاعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یک ابزار قدرتمند در افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، تولید رشد اقتصادی افزایش همکاری های بین المللی در امور مالی، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد

رشد و گسترش تجارت الکترونیک، معاملات آنلاین و دولت الکترونیکی، افزایش تقاضا برای محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای داخلی و جهانی منجر به بهبود زیرساخت های صنعتی در کشورهای در حال توسعه و افزایش فضای رقابتی در بازارهای جهانی شده است. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد بهره وری در درجه اول اهمیت می باشد. درحالیکه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی توجه کمی شده است.هدف این تجزیه و تحلیل بررسی تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی گسترش آزادی اقتصادی در خاورمیانه است به همین منظور به بررسی د موضوع زیر می پردازیم:

• گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد باعث توسعه اقتصاد آزاد شده است

• چگونگی اختلاف سطح آموزشی و مقاومت در برابر تکنولوژی اقتصاد آزاد را تحت تاثیر قرار داده است

برای این بررسی ما به تجزیه وتحلیل داده هایی از یازده کشور اسلامی خاورمیانه(بحرین، ایران، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، سعودی، سوریه، امارات متحده و یمن) از سال 1995-2005 می پرازیم.

در دهه گذشته خاورمیانه گسترش وسیع ICT را تجربه کرد که یک تاثیر مثبت در ایجاد ارتباطات دیجیتال واجتماعی داشته و این صرف نظر از این واقعیت است که کشورها درگیر اختلافات منطقه ای بودند. هفت کشور از کشورهای انتخاب شده تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز طبیعی در منطقه هستند. افزایش قیمت نفت باعث سرملیه گذاری زیر ساختی که شامل ICT نیز می شود شده است.در آمد حاصل از نفت باعث افزایش ثروت در منطقه شده و دولت ها را در یک موقعیت قوی مالی قرار داده است که باعث ارائه ابزارها و فرصت هایی برای حمایت از رشد و سرمایه گذاری در زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خاورمیانه

سرمایه گذاری برای فناوری اطلاعات در خاورمیانه بعد از یک دهه در گیری در این منطقه تشدید یافته است. استفاده از اینترنت،تلفن همراه، تلویزیون، خط تلفن و ... از طریق یک شبکه یکپارچه میان شهروندان این مناطق افزایش یافته است.

هرچند که در منطقه جدایی دیجیتال وجود دارد چهار کشور از لحاظ ICT به بیشترین مزایا داخلی استفاده از ICT رسیده اند. سوریه و یمن پایین ترین میزان توسعه ICT را داشته اند. علاوه بر این بحرین ،کویت و قطر به طور فعالانه ای برای زیر ساخت های ICT سرمایه گذاری می نمایند و تبدیل به سرویس دهندگان ICT شده اند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی در خاور میانه

دو رویکرد متفاوت در توسعه ICT وجود دارد.یک رویکرد کنترل سخت گیرانه و محدود است رویکرد دیگر مانند کشور بحرین است که بحث خصوصی سازی در ICT را شروع کرد و ارتباطات راه دور خود را بر روی بخش های خصوصی و سرمایه گذاران خارجی باز گذاشت. بحرین و اردن بابت چشم اندازهای منحصر به فردی که دارند در آمد منحصر به فردی در این زمینه داشته اند. در حال حاضر اقتصاد بحرین تشکیل شده از صادرات نفت ، بانکداری و فناری اطلاعات و ارتباطات.

چارچوب ارزیابی

هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل تاثیر ICT بر روی اقتصاد آزاد است. براساس گزارشات بدست آمده همبستگی قوی بین توسعه کشور در زمینه ICT و سطح توسعه انسانی و آموزش پرورش دارد. رابطه بین متغیر های سرمایه گذاری (ICT،بهداشت،آموزش و پرورش) بسیار پیچیده و نیاز به اطلاعات آماری و تجزیه و تحلیل پیچیده دارد.

  • اقتصاد آزاد

اقتصاد آزاد یک متغیر وابسته است که شامل پارامترهای زیر می باشد: سیاست های تجاری، مرزهای فیزیکی تجارت، سیاست پولی، جریان سرمایه وسرمایه گذاری خارجی، بانکداری امور مالی، حقوق و دستمزد، فعالیت های بازار غیر رسمی و مقررات.

  • فناوری اطلاعات وارتباطات

فرض شده است گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث بهبود سرویسهای اجتماعی، کمک به افزایش توسعه اقتصادی، بهبود روشهای حکومتی، توسعه آموزش و پرورش و بهداشت می شود. ICT می تواند تاثیر مثبت بر اقتصاد آزاد داشته باشد، باعث می شود یک کشور اقتصاد کارآمدتر و رقابتی تر در سطح جهان داشته باشد. بی سوادی بزرگترین تهدید برای دانش یک جامعه می باشد. کشورهایی با اینترت محدود و دیگر محصولات ICT می توانند اقتصادی رو به رقابت در سطح اقتصاد جهانی داشته باشد.

  • حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی

نویسندگان متعددی استدلال کرده اند که آزادی سیاسی تاثیر مثبت بر اقتصاد آزاد و رشد آن داشته در واقع آزادی سیاسی پیش شرطی بر اقتصاد آزاد می باشد.

  • رشد اقتصادی

اقتصاد آزاد فرصت های بیشتر برای کارآفرینی و کارآفرینان ایجاد می کند در واقع زمینه را برای ایجاد ایده های نوآورانه و آزمایش آنها فراهم می آورد و این باعث رشد اقتصاد می گردد.

  • قوانین

دستیابی به سطح بالایی از رشد اقتصادی نیازمند محیطی اقتصادی و حکومتی است که قوانین را بررسی و اجرا می نماید. این امر مستلزم تعریف و اجرای قانون، کنترل تورم و هزینه های دولت می باشد. هر چند دخالت دولت برای ایجاد محیط امن ، ترویج رقابت، دخالت در عرضه محصولات لازم و ضروری است.

  • دسترسی به امکانات آموزشی


در مدل های رسمی اقتصاد، نقش محوری اغلب به انباشت سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش یا آموزش خود محوری است که این خود باعث نوآوری و تفاوت در نرخ رشد می شود.امکانات آموزشی ممکن است سطح سیاسی و آزادی اقتصادی را تحت تاثیر قرار بدهد.


نتیجه گیری

بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد ارتباط معنی دار و مثبتی بین رشد و گسترس ارتباطات و فناوری اطلاعات و آزادی اقتصادی در خاورمیانه وجود دارد. با این حال این ارتباط، ارتباط علت و معلولی نیست. هرچند که آموزش و پرورش وقوانین در این ارتباط تاثیر گذار و سهیم هستند.

البته کشورهایی که دارای صادرات غیر نفتی هستند نیازمند به ایجاد محیط دوستانه برای جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات خود هستند.

فرهنگ های متفاوت دارای اولویت های متفاوتی هستند به عنوان مثال تاثیرات سیاسی و خواسته های اجتماعی متفاوت باعث پذیرش و یا مقاومت در برابر پذیرش فناوری اطلاعات می گردد. مطالعات در این زمینه نشان می دهد که گسترش زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش و پرورش به علاوه مقررات دولتی تاثیر مستقیم بر زنده ماندن فناوری اطلاعات و در نتیجه آزادی اقتصادی در خاورمیانه داشته است.