عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/عاملهای انسانی در سلامت بیمار

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

عاملهای انسانی در امنیت بیمار

چکیده[ویرایش]

این مقاله روش‌های امنیت بیمار و سنجش گروه های کاری امنیت بیمار را ارایه می دهد. یک توصیف اساسی از موضوعات اصلی مربوط به ارتباط عامل های انسانی با سلامت بیمار با اشاره های متعدد به ابزارهای ممکن که می تواند در مکان‌هایی که از سلامتی مراقبت می کند برای اندازه گیری و آموزش این سرفصل ها استفاده می شود تهیه می کند.

چهارچوبی برای تهیه یک ساختار برای گفتگوی این سرفصل ها با دسته بندی آنها به 1:سازمانی / مدیرانه 2:تیم 3:انفرادی 4:محیط کاری سازماندهی می شود.

ده سرفصل موضوعی در داخل ۴ دسته بالا شرح داده می‌شود:

  1. تمدن سازمانی
  2. رهبری مدیرانه
  3. ارتباط
  4. کارگروهی
  5. مدیریت گروهی
  6. آگاهی وضیعت
  7. تصمیم گیری
  8. استرس
  9. فرسودگی
  10. محیط کاری

خلاصه ای از روند کاری مقاله[ویرایش]

این مطلب یک تعریف اساسی از ده موضوع سرفصلی که به به سازماندهی و تاثیر عامل‌های انسانی بر سلامت بیمار وابسته است ارایه می دهد. همچنین یک مجموعه از ابزارها برای اندازه گیری و آموزش این عامل‌ها که ممکن است مناسب برای کاربرد در کشورهای توسعه یافته باشد معرفی می کند. شکل زیر عامل‌های موثر بر نتایج ایمنی بیماران را نشان می دهد.

واژه عامل‌های انسانی به طریق مختلف می تواند معنی شود اما عمیق‌ترین مفهوم قابل قبول سلامت و امنیت اجرای آن است. عاملهای انسانی به محیط , سازمان , عاملهای کاری و خصوصیات انفرادی و شخصی اشاره دارد که جذابیت رفتاری در کار راهی است که میتواند بر سلامت و امنیت تاثیر گزارد.

یک راه ساده برای از نظر گذراندن عامل‌های انسانی تفکر درباره سه جنبه میباشد: کار, شخص وسازمان و اینکه چگونه آنها روی سلامت و امنیت وابسته به رفتار تاثیر می گذارند.

عامل‌های انسانی اغلب پیوستگی نزدیکی به فاکتورهای انسانی که در اطلاعات علمی در خصوص انسان‌ها در طراحی موضوعات سیستم‌های محیط برای استفاده انسانها استفاده می‌شود دارد.

در یک محیط کاری، عکس العمل عاملهای کاری, سازمانی و محیطی شخص با سیستم به خوبی عاملهای فیزیکی و روانی که تاثیررفتاری دارند مورد بررسی قرار می گیرد.

در بحث ایمنی سلامت، آموزش بسیار کوچک در فاکتورهای انسانی برای پرسنل، برخلاف صنعتهای منتقد سلامتی، تهیه می شوند. هدف این مقاله ایجاد یک طرح کلی از عاملهای انسانی و سازمانی اصلی که با سلامت بیمار ارتباط دارند، است.

همچنین یک چهارچوب اصلی برای نمایش آنها ایجاد می کند.تمرکز روی ایمنی سلامت پرسنل و رابطه کاری آنها با پرسنل دیگر و اینکه چگونه می تواند در خروجی های بیمار بیشتر از انچه باید باشد با رابطه متقابل با بیماری‌ها است. وقتیکه روانشناسی سازمانی / صنعتی عاملهای انسانی و ایمنی را مطالعه می کند, آنها اغلب به سلامتی کارکنان علاقه مند می شوند و این بازبینی وتمرکزبر روی عاملهای انسانی به مفهوم آن است که آنها به سلامت بیماران بیشتر از سلامت کارکنان ارتباط دارند.

برای این ده سر فصل (فرهنگ سازمانی، راهبری مدیریت، ارتباط، کار گروهی، رهبری تیم ، آگاهی وضعیت، تصمیم گیری، استرس، خستگی، محیط کاری) یک تعریف و یک شرح اساسی از اینکه آنها چه هستند و چرا آنها با سلامتی بیماران ارتباط دارند ارایه خواهد شد که به صورت بسیار مختصر طرحی از ارتباط هر موضوع با سلامتی بیمار، ابزارهای پیشنهادی برای اندازه گیری یا اقدامی از قبیل آموزش و دسترسی آسان به منابع اطلاعات اضافی اریه می‌شود.