هندسه مقدماتی/ هندسه دیفرانسیل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

هندسه‌ی دیفرانسیل زمینه‌ای از ریاضیات است که به بررسی ویژگی‌های خمینه‌ها می‌پردازد. خمینه‌ها که مفهوم تعمیم‌یافته از رویه‌ها در ابعاد بالاتر هستند، مهم‌ترین مفهوم مورد بحث هندسه دیفرانسیل هستند.

چهار خمینه از منحنی های جبری:
 دوایر  شلجمی  هذلولی  مکعبی