ویکی‌کتاب:بی‌‌حرمتی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

به مقدسات توهین نکنید. بی‌حرمتی (استفاده از تصاویر یا واژه‌هایی که خوانندگان ویکی‌کتاب آن را زشت می‌دانند.) تلاش ما این است که با بکارگیری نثری شفاف منابع آموزشی جدی ایجاد کنیم. بنابراین که دیگران کار ما را چگونه می‌بینند بسیار اهمیت دارد.

نام کابری

از نام‌های کاربری زشت استفاده نکنید.

صفحات اصلی

در محتوای کتاب حرف‌های زشت ننویسید. برای عنوان کتاب‌ها، نام‌های کفرآمیز انتخاب نکنید.