پرش به محتوا

آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثر فناوری اطلاعات در رشد و چالش فرهنگ جامعه دانش‌آموخته

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
آیا اینترنت باعث افزایش، کاهش یا تکمیل سرمایه‌های اجتماعی می‌شود اثر فناوری اطلاعات در رشد و چالش فرهنگِ جامعهٔ دانش آموخته تاثیر فرهنگی سیستمهای اطلاعاتی
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


مقدمه[ویرایش]

هيچ فرهنگ انساني وجود ندارد که از ديگري چيزي نياموخته باشد. آموختن از فرهنگ های دیگر یک پدیده طبیعی است و هیچ ایرادی بر آن وجود ندارد. رشد و توسعه سريع فناوريهاي مدرن اطلاعات، انتقال فرهنگ را نيز که حرکتي ارزش‌گرا است، شتاب داده است. کشورهاي توسعه‌ يافته بايستي قلمروي استفاده از تکنولوژي را که براي توسعه‌شان مفيد است، براي خودشان مشخص سازند و مطمئنا بالاترين اولويت را هم بايستي به توسعه انساني اختصاص دهند. بدون انسانهاي متخصص و دانش‌آموخته عالي و اثر فرهنگي فناوري اطلاعات هيچ مليتي نمي‌تواند اميدوار باشد که در دنياي جديد بطور جدي شرکت داشته باشد.

تکنولوژی هم اثر مفید و هم مضر دارد؛ تکنولوژی مستقل از جامعه‌ای که در آن عمل می‌کند نمی‌تواند پ‍یشرفت کند یا مفید واقع شود و بایستی توسط جامعه انتخاب و توسعه داده شود. در این مقاله به همکاری بین‌المللی همچون وسیله‌ای برای انتقال تکنولوژی و منبع مالی و مدیریتی چگونه دانستن است. هدف اینست که کشورهای در حال توسعه بایستی قلمرویشان برای انتخاب بهترین تکنولوژی برای توسعه‌شان را تعیین نمایند. همچنین اولویت را برای توسعه انسانی قرار دهند. بدون انسان هاي متخصص و دانش‌آموخته عالي و اثر فرهنگي فناوري اطلاعات، هيچ مليتي نمي‌تواند اميدوار باشد که در دنياي جديد به طور جدي شرکت داشته باشد. باید در نظر داشت زمانیکه پتانسیل های بومی مقتضی مهم‌تر هستند، بایستی با اکتساب تکنولوژی‌های سطح بالا همراه شوند؛ یک سیستم مقایسه‌ای معقول برای انتقال راحت و ارزان تکنولوژی‌ها مجاز است. بنابراین، متغیرهای بسیاری را در ذهن نگه می‌داریم. این مقاله موضوعات ویژه برای تحلیلِ تاثیرِ تکنولوژی اطلاعات در کشورهای در حال توسعه مورد خطاب قرار می‌دهد. چالش تکنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات) در آموزش برای پیشرفت تکنولوژی‌ها بسیار موثر است و بایستی خلاصه و بهبودیافته باشد.

یک جامعه یک سیستم پویاست که بطور ثابت تعادل را نوسازی می‌نماید. جامعه متشکل از سیاستمداران، برنامه ریزها، فرهیختگان و متخصصین کامپیوتر همچون پازلی از امکانات فناوری است. دلایل معرفی کامپیوترها برای مدارس عمدتا مرتبط به چهار نگرانی است:

1. تغییر بازارهای کارگری 2. نوآوریهای علمی و تکنولوژیکی 3. کیفیت آموزش 4. تدبیرات فرهنگی

اگرچه معانی بیان رسمی و برنامه‌ها بسیار بلندپروازانه هستند، منابع اختصاص یافته برای توسعه تکنولوژی به خصوص در کشورهای در حال توسعه بسیار محدود هستند.

رشد در مقابل جذب[ویرایش]

اثر فناوری اطلاعات بر کشورهای در حال توسعه پیچیده است. بدین معنی که تعداد تکنولوژی‌های جدید شامل الکترونیک، سخت افزار و نرم‌افزار کامپیوتر، رباتیک، طراحی و تولیدات کامپیوتری، فیبرهای نوری، دستگاههای نوری، تجهیزات کامپیوتری، تکنولوژی عکس فوتوولتایيک، بیوژنتیک و دیگر اختراعات جدید می‌باشد.

دو دستاورد وجود دارد: یکی مبتنی بر انقلاب تکنولوژی داخلی است و دیگری مبتنی بر جذب و تاثیر برنامه کاربردیِ تکنولوژی‌های جدید از خارج که انتقال تکنولوژی شناخته می‌شود، می‌باشد. یک ملیت برای اینکه موفق باشد به پس زمینه مناسبی احتیاج دارد.

ابتدا بایستی یک سطح کافی آموزشی علمی داشته باشد. مکمل اصلی برای ایجاد داخلی تکنولوژی جذب آن از خارج است.تکنولوژیهایی که از کشورهای دیگر با محیط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متفاوت بعنوان یک دستاورد می‌آیند، در صورتی می‌توانند موفق باشند که شرایط خاصی داشته باشند. نخستین معیار اینست که سطح بالای فرهنگ و آموزش عمومی چه از نظر کمی و چه کیفی می‌باشد. که بایستی شرایط آن با سیاستهای اخذ شده و ایجاد موسساتی برای آموزش افراد برای داشتن این سطح دانش فراهم شود و یک جامعه برای انتقال تکنولوژی بایستی پذیرا و آماده این فرهنگ باز بالاخص برای آموزش باشد.

تغییرات پسندیده[ویرایش]

به طور کلی استعمال تکنولوژی‌های جدید تاثیرات کلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بطور نمونه رشد اقتصادی بطور کارا سطح استخدام و ساختار، مدیریت عایدی و تغییر نیازمندیعا برای تواناییها و مهارتهای بشری خاص و فعالیت اقتصادی منطقه‌ای تغییر دهنده، تغییر در ساختار تجاری دنیا و افزایش همکاری‌های بین‌المللی.

1. فاکتور دوم که بایستی ملاحظه شود از زمانیست که کشورهای توسعه یافته صنایع بلوغ یافته‌شان را با استفاده از تکنولوژی‌های جدید بروزرسانی می‌کنند، نیاز ندارند که آن صنایع را به کشورهای در حال توسعه حرکت دهند. که باعث تاخیری در انتقال صنایع از این کشورها به کشورهای در حال توسعه می‌شود. که رد پای صنعتی سازی در کشورهای در حال توسعه سخت خواهد بود.

2. با درخواست تکنولوژی برای تولید کالاهای جدید، کشورهای در حال توسعه استفاده از مواد جدید را آغاز خواهند کرد و انرژی یا مواد خام و نیمه‌کاره را ذخیره خواهند کرد. این بدان معناست که نسبت وسیع تغییرات میان تولید و مواد اولیه وجود خواهد داشت اما همچنین اقتصاد کشورهای در حال توسعه بطور عمده وابسته به صادرات کشت و کار و تولید مواد همچون مواد خام خواهد شد، که بطور جدی زیان آور است. کارگران با دستمزد ارزان یکی دیگر از مزایای کشورهای در حال توسعه است که با وجود تکنولوژی‌های جدید این مزیت از دست می‌رود.

تکنولوژی اطلاعات و بیکاری[ویرایش]

اثر فناوری اطلاعات بر جامعه به خصوص بحث اثر تکنولوژیکی آن بر تغییر استخدام و ایجاد زمینه‌های وسیع مطالعاتی بحث داغ دهه‌های اخیر است. تکنولوژی‌های جدید محرک چالش برای کشورهای درحال توسعه می‌باشد زمانیکه بطور همزمان آنها را بصورت تکنیکی وابسته به کشورهای توسعه یافته می‌سازد. بنابراین، برای کاهش یا پرهیز از این وابستگی می‌توان:

1. کشورهای در حال توسعه باید سطح آموزشی‌ و قابلیتهای پژوهشی و قدرت علمی‌شان را افزایش دهند.

2. واردات تکنولوژی های جدید نباید بیش از حد مورد تاکید قرار گیرد. بایستی تکنولوژیهای چندگانه را سازگار سازند.

3. کشورهای در حال توسعه برای ایجاد شغل به خنثی سازی تهدید بیکاری در نتیجه معرفی تکنولوژی های جدید نیازمند هستند.

4. وابستگی طبیعی سفارش جدید با هدف پرورش بین‌المللی همکاری در تکنولوژیهای جدید و بهبود شرایط برای انتقال تکنولوژی، حتمی است.

نتیجه‌گیری[ویرایش]

مردم در ناحیه اطلاعاتی جدیدی زندگی می‌کنند. آینده به دلیل پیشرفت حاصل از این ناحیه هیجان انگیز خواهد بود. انتقال تکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات را در کشورهای در حال توسعه سوق داده است. مفهوم تکنولوژی اطلاعات بر آموزش برای پیشرفت علم نیازمند پشتیبانی و پذیرش است. محیط تغییر سریع خواستار اولویت بالاتر به منابع انسانی در حال توسعه است. اگرچه، ملل در حال توسعه بایستی استراتژی شفافی برای توسعه تکنولوژیکی طراحی نمایند و انتقال تکنولوژی را متناسب با نیاز جامعه خودشان انجام دهند. تکنولوژی اطلاعات وارد زندگی ما می‌شود و بدون رضایت ما آنرا تغییر می‌دهد و تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف عمده انتقال تکنولوژی، بایستی این را تضمین نماید که فناوری جدید یک افزایش کیفیت زندگی واقعی و پایدار به ارمغان می‌آورد.

عنوان انگلیسی مقاله[ویرایش]

Information technology (IT) and the learning society: Growth and challenges

منابع[ویرایش]

پیوند به مقاله : دریافت مقاله اصلی

--Soleimani89 ‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۹:۳۳ (UTC)