برون‌بری ابزار

پرش به ناوبری پرش به جستجو

برای برون‌بری ابزار ShortLink، بر دکمهٔ «دریافت» کلیک کنید، پروندهٔ بارگیری‌شده را ذخیره کنید، به ویژه:درون‌ریزی در ویکی مقصد بروید و بارگذاری‌اش کنید. سپس این را به صفحهٔ مدیاویکی:Gadgets-definition بیفزایید:

* ShortLink[ResourceLoader]|ShortLink.js

لازم است تا در ویکی مقصد دسترسی‌های مناسب (شامل حق ویرایش پیغام‌های سامانه) را داشته باشید و درون‌ریزی از بارگذاری‌های پرونده باید فعال شده باشد.