مدیریت گروه‌های سراسری

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرستی از تمام گروه‌های حساب سراسری است که در این گروه ویکی تنظیم شده‌اند، به همراه اختیارات مربوط به آن‌ها و گروه‌های ویکی‌شان. کاربران دارای اختیارات کافی می‌توانند یک گروه را با حذف تمام اختیاراتش، حذف کنند.

گروهدسترسی‌ها
کمک‌کنندگان پالایهٔ خرابکاری
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • دیدن یک سیاههٔ فهرست سیاه هرزنامه (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • ایجاد یا تغییر پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-modify)
 • ایجاد یا تغییر پالایه‌های سراسری خرابکاری (abusefilter-modify-global)
 • ویرایش پالایه‌های خرابکاری دارای اقدامات محدودکننده (abusefilter-modify-restricted)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
محدودیت درخواست‌دهندگان ای‌پی‌آی
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
معافیت‌های کپچا
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
بنیان‌گذاران
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • ادغام حساب‌های کاربری آن‌ها (centralauth-merge)
 • ایجاد حساب‌های کاربری (createaccount)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • ویرایش صفحه (edit)
 • گذرگاه قطع دسترسی‌های سراسری (globalblock-exempt)
 • واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)
 • واردکردن صفحه از طریق بارگذاری پرونده (importupload)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • علامت زدن ویرایش‌ها به عنوان جزئی (minoredit)
 • انتقال صفحه (move)
 • مشاهدهٔ داده‌های شخصی OAuth (mwoauthviewprivate)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • پاک‌کردن میانگیر صفحه (purge)
 • خواندن صفحه (read)
 • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
 • ارسال ایمیل به دیگر کاربران (sendemail)
 • دیدن یک سیاههٔ فهرست سیاه هرزنامه (spamblacklistlog)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • مشاهدۀ سیاهۀ لیست سیاه عنوان (titleblacklistlog)
 • گذر از قطع دسترسی خودکار خروجی‌های TOR (torunblocked)
 • مشاهدهٔ فهرست صفحه‌هایی که پی‌گیری نمی‌شوند (unwatchedpages)
 • بارگذاری پرونده (upload)
 • مشاهدهٔ پرونده‌ها و صفحه‌های حذف‌شده در فضاهای نام پرونده و بحث پرونده (viewdeletedfile)
 • داده‌های خصوصی خود را ببینید (مانند آدرس ایمیل و نام واقعی) (viewmyprivateinfo)
 • فهرست پیگیری‌های خود را ببینید (viewmywatchlist)
ربات‌های سراسری
(مدیریت | فهرست اعضا)
مجموعهٔ ویکی‌هایی که این گروه در آن فعال است: Global bot wikis
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • بازبینی خودکار ویرایش‌های خودش (autoreview)
 • به‌عنوان یک فرایند خودکار در نظر گرفته شود (bot)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • ویرایش جزئی صفحه‌های بحث به شکلی که باعث اعلان پیغام تازه نشود (nominornewtalk)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • استفاده از رابط برنامه‌نویسی نوشتن (writeapi)
global-deleter
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • حذف صفحات (delete)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • احیای صفحات (undelete)
ایجاد کنندگان سراسری فلو
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • ایجاد صفحه‌های صفحه بحث ساختارمند در هر جا (flow-create-board)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحه‌های کاربری سرشاخه (move-rootuserpages)
 • انتقال صفحات به همراه زیر‌صفحات‌شان (move-subpages)
ویرایشگران رابط کاربری
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • ویرایش صفحه (edit)
 • ویرایش مدل محتوای یک صفحه (editcontentmodel)
 • ویرایش صفحه حفاظت‌شده به عنوان "تنها ویرایشگران" (editeditorprotected)
 • ویرایش صفحه حفاظت‌شده به عنوان "فقط گشت‌خودکارها اجازه دارند" (editextendedsemiprotected)
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • ویرایش گسترده CSS وب‌گاه (editsitecss)
 • ویرایش گسترده JavaScript وب‌گاه (editsitejs)
 • ویرایش گسترده JSON وب‌گاه (editsitejson)
 • ویرایش صفحه‌های CSS دیگر کاربرها (editusercss)
 • ویرایش صفحه‌های JS دیگر کاربرها (edituserjs)
 • ویرایش صفحه‌های محدود‌شده (extendedconfirmed)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • تغییر تنظیمات محافظت صفحات و ویرایش صفحات محافظت‌شده آبشاری (protect)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
 • ویرایش قالب‌های حفاظت‌شده (templateeditor)
معافیت‌های سراسری از قطع دسترسی آی‌پی
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • گذرگاه قطع دسترسی‌های سراسری (globalblock-exempt)
 • گذر از قطع دسترسی خودکار خروجی‌های TOR (torunblocked)
واگردانی‌کنندگان سراسری
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • بازبینی خودکار در واگردانی (autoreviewrestore)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • علامت زدن ویرایش‌های واگردانی‌شده به عنوان ویرایش ربات (markbotedits)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحه‌های دارای نسخه‌های پایدار (movestable)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • مشاهدهٔ برچسب گشت تغییرات اخیر (patrolmarks)
 • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
مدیران سراسری
(مدیریت | فهرست اعضا)
مجموعهٔ ویکی‌هایی که این گروه در آن فعال است: Opted-out of global sysop wikis
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • ایجاد یا تغییر پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-modify)
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • بازبینی خودکار در واگردانی (autoreviewrestore)
 • قطع دسترسی ویرایشی دیگر کاربران (block)
 • قطع دسترسی دیگر کاربران برای ارسال ایمیل (blockemail)
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • حذف صفحات (delete)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • حذف و احیای مدخل‌های خاصی از سیاهه (deletelogentry)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • ویرایش مدل محتوای یک صفحه (editcontentmodel)
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • ویرایش گسترده CSS وب‌گاه (editsitecss)
 • ویرایش گسترده JavaScript وب‌گاه (editsitejs)
 • ویرایش گسترده JSON وب‌گاه (editsitejson)
 • ویرایش صفحه‌های CSS دیگر کاربرها (editusercss)
 • ویرایش صفحه‌های JS دیگر کاربرها (edituserjs)
 • ویرایش پرونده‌های JSON دیگر کاربرها (edituserjson)
 • حذف مبحث‌ها و ارسال‌های بحث‌های ساختارمند (flow-delete)
 • ویرایش ارسال‌های سایر کاربران در بحث‌های ساختارمند (flow-edit-post)
 • مخفی‌کردن مبحث‌ها و ارسال‌های بحث ساختارمند (flow-hide)
 • واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • علامت زدن ویرایش‌های واگردانی‌شده به عنوان ویرایش ربات (markbotedits)
 • ادغام تاریخچهٔ صفحات (mergehistory)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحهٔ رده (move-categorypages)
 • انتقال صفحه‌های کاربری سرشاخه (move-rootuserpages)
 • انتقال صفحات به همراه زیر‌صفحات‌شان (move-subpages)
 • انتقال پرونده‌ها (movefile)
 • انتقال صفحه‌های دارای نسخه‌های پایدار (movestable)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • حذف دسته‌جمعی صفحات (nuke)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • گذر از بررسی عبارات سردرگم‌کننده (override-antispoof)
 • گشت زدن به ویرایش‌های دیگران (patrol)
 • تغییر تنظیمات محافظت صفحات و ویرایش صفحات محافظت‌شده آبشاری (protect)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که از قبل وجود دارد (reupload)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که پیش از این توسط همان کاربر بارگذاری شده‌است (reupload-own)
 • باطل‌کردن محلی پرونده‌های مشترک (reupload-shared)
 • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • دیدن یک سیاههٔ فهرست سیاه هرزنامه (spamblacklistlog)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
 • ویرایش قالب‌های حفاظت‌شده (templateeditor)
 • مشاهدۀ سیاهۀ لیست سیاه عنوان (titleblacklistlog)
 • احیای صفحات (undelete)
 • مشاهدهٔ فهرست صفحه‌هایی که پی‌گیری نمی‌شوند (unwatchedpages)
 • بارگذاری پرونده (upload)
واردکننده‌های ویکی جدید
(مدیریت | فهرست اعضا)
(غیرفعال در این ویکی)
مجموعهٔ ویکی‌هایی که این گروه در آن فعال است: All existing wikis
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • حذف صفحات (delete)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • ویرایش گسترده CSS وب‌گاه (editsitecss)
 • ویرایش گسترده JavaScript وب‌گاه (editsitejs)
 • ویرایش گسترده JSON وب‌گاه (editsitejson)
 • واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)
 • واردکردن صفحه از طریق بارگذاری پرونده (importupload)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحات به همراه زیر‌صفحات‌شان (move-subpages)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • تغییر تنظیمات محافظت صفحات و ویرایش صفحات محافظت‌شده آبشاری (protect)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
 • احیای صفحات (undelete)
آزمایش‌کنندگان اعتبارسنجی دومرحله‌ای
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
Ombuds
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ موارد پنهان سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hidden-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • مشاهدهٔ اطلاعات خصوصی در سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-privatedetails)
 • نمایش جزئیات خصوصی سیاههٔ دسترسی به پالایهٔ سوءاستفاده (abusefilter-privatedetails-log)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • بازرسی نشانی‌های آی‌پی و دیگر اطلاعات کاربر (checkuser)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ بازرسی کاربر (checkuser-log)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • مشاهدهٔ سیاهه‌های خصوصی (suppressionlog)
 • مشاهده نسخه‌هایی که از کاربران مخفی شده‌اند (viewsuppressed)
برون‌بری بازگشتی
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • برون‌بری صفحه‌ها شامل صفحه‌های پیوند شده تا عمق ۵ (override-export-depth)
پرسنل
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ موارد پنهان سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hidden-log)
 • پنهان کردن موارد سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hide-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • ایجاد یا تغییر پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-modify)
 • ایجاد یا تغییر پالایه‌های سراسری خرابکاری (abusefilter-modify-global)
 • ویرایش پالایه‌های خرابکاری دارای اقدامات محدودکننده (abusefilter-modify-restricted)
 • مشاهدهٔ اطلاعات خصوصی در سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-privatedetails)
 • نمایش جزئیات خصوصی سیاههٔ دسترسی به پالایهٔ سوءاستفاده (abusefilter-privatedetails-log)
 • واگردانی تمام تغییرات توسط یک پالایهٔ خرابکاری (abusefilter-revert)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • حذف صفحه‌های دارای تاریخچهٔ بزرگ (bigdelete)
 • قطع دسترسی ویرایشی دیگر کاربران (block)
 • قطع دسترسی دیگر کاربران برای ارسال ایمیل (blockemail)
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • ادغام حساب‌های کاربری آن‌ها (centralauth-merge)
 • جدا کردن حساب سراسری (centralauth-unmerge)
 • مدیریت اعلان‌های متمرکز (centralnotice-admin)
 • بازرسی نشانی‌های آی‌پی و دیگر اطلاعات کاربر (checkuser)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ بازرسی کاربر (checkuser-log)
 • حذف صفحات (delete)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • حذف و احیای مدخل‌های خاصی از سیاهه (deletelogentry)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • ویرایش صفحه (edit)
 • ویرایش مدل محتوای یک صفحه (editcontentmodel)
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • ویرایش گسترده CSS وب‌گاه (editsitecss)
 • ویرایش گسترده JavaScript وب‌گاه (editsitejs)
 • ویرایش گسترده JSON وب‌گاه (editsitejson)
 • ویرایش صفحه‌های CSS دیگر کاربرها (editusercss)
 • ویرایش صفحه‌های JS دیگر کاربرها (edituserjs)
 • ویرایش پرونده‌های JSON دیگر کاربرها (edituserjson)
 • ویرایش صفحه‌های محدود‌شده (extendedconfirmed)
 • ایجاد صفحه‌های صفحه بحث ساختارمند در هر جا (flow-create-board)
 • حذف مبحث‌ها و ارسال‌های بحث‌های ساختارمند (flow-delete)
 • ویرایش ارسال‌های سایر کاربران در بحث‌های ساختارمند (flow-edit-post)
 • مخفی‌کردن مبحث‌ها و ارسال‌های بحث ساختارمند (flow-hide)
 • فرونشانی مبحث‌ها و پست‌ها بحث‌های ساختارمند (flow-suppress)
 • ویرایش تنظیمات ابزارها (gadgets-definition-edit)
 • ویرایش صفحه‌های جاوااسکریپت و سی‌اس‌اس ابزار (gadgets-edit)
 • گذرگاه قطع دسترسی‌های سراسری (globalblock-exempt)
 • غیرفعال کردن قطع دسترسی‌های سراسری به طور محلی (globalblock-whitelist)
 • قطع دسترسی کاربر و پنهان کردن آن از دید عموم (hideuser)
 • واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)
 • واردکردن صفحه از طریق بارگذاری پرونده (importupload)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحه‌های کاربری سرشاخه (move-rootuserpages)
 • انتقال صفحات به همراه زیر‌صفحات‌شان (move-subpages)
 • انتقال پرونده‌ها (movefile)
 • انتقال صفحه‌های دارای نسخه‌های پایدار (movestable)
 • مدیریت مصرف‌کننده‌های OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • مدیریت OAuthهای اعطاشده (mwoauthmanagemygrants)
 • پیشنهاد مصرف‌کننده جدید OAuth (mwoauthproposeconsumer)
 • توقیف مصرف‌کنندهٔ OAuth (mwoauthsuppress)
 • روزآمدسازی مصرف‌کننده‌های OAuth که شما کنترل می‌کنید (mwoauthupdateownconsumer)
 • مشاهدهٔ داده‌های شخصی OAuth (mwoauthviewprivate)
 • مشاهده مصرف‌کننده‌های OAuth توقیف‌شده (mwoauthviewsuppressed)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • حذف دسته‌جمعی صفحات (nuke)
 • غیرفعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای برای یک کاربر (oathauth-disable-for-user)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • گذر از بررسی عبارات سردرگم‌کننده (override-antispoof)
 • مشاهدهٔ برچسب گشت تغییرات اخیر (patrolmarks)
 • تغییر تنظیمات محافظت صفحات و ویرایش صفحات محافظت‌شده آبشاری (protect)
 • پاک‌کردن میانگیر صفحه (purge)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که از قبل وجود دارد (reupload)
 • باطل‌کردن محلی پرونده‌های مشترک (reupload-shared)
 • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «بررسی‌شده» (review)
 • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
 • ارسال ایمیل به دیگر کاربران (sendemail)
 • تعریف مربی کاربر (setmentor)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • پیکربندی کردن نحوهٔ انتخاب و نمایش نسخهٔ پایدار (stablesettings)
 • مشاهدهٔ سیاهه‌های خصوصی (suppressionlog)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • مشاهده و احیای ویرایش‌هایی که از کاربران پنهان شده‌اند (suppressrevision)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
 • لغو فهرست سیاه نام کاربری (tboverride-account)
 • ویرایش قالب‌های حفاظت‌شده (templateeditor)
 • تنظیم مجدد انجام‌نشده‌ها یا ویدئوهای فراکدشده اعمال شد. در نتیجه مجدداً آنها در صف کار قرار گرفتند. (transcode-reset)
 • مشاهدهٔ اطلاعات در مورد فعالیت فراکد (transcode-status)
 • بازکردن دسترسی خود (unblockself)
 • احیای صفحات (undelete)
 • مشاهدهٔ فهرست صفحه‌هایی که پی‌گیری نمی‌شوند (unwatchedpages)
 • بارگذاری پرونده (upload)
 • بارگذاری پرونده از یک نشانی اینترنتی (upload_by_url)
ویکیبدان
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ موارد پنهان سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hidden-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • ایجاد یا تغییر پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-modify)
 • ویرایش پالایه‌های خرابکاری دارای اقدامات محدودکننده (abusefilter-modify-restricted)
 • نمایش جزئیات خصوصی سیاههٔ دسترسی به پالایهٔ سوءاستفاده (abusefilter-privatedetails-log)
 • واگردانی تمام تغییرات توسط یک پالایهٔ خرابکاری (abusefilter-revert)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • بازبینی خودکار در واگردانی (autoreviewrestore)
 • حذف صفحه‌های دارای تاریخچهٔ بزرگ (bigdelete)
 • قطع دسترسی ویرایشی دیگر کاربران (block)
 • قطع دسترسی دیگر کاربران برای ارسال ایمیل (blockemail)
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • ایجاد اجباری یک حساب محلی برای یک حساب سراسری (centralauth-createlocal)
 • ادغام حساب‌های کاربری آن‌ها (centralauth-merge)
 • مدیریت اعلان‌های متمرکز (centralnotice-admin)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ بازرسی کاربر (checkuser-log)
 • ایجاد حساب‌های کاربری (createaccount)
 • ایجاد صفحه (در مورد صفحه‌های غیر بحث) (createpage)
 • ایجاد صفحه‌های بحث (createtalk)
 • حذف صفحات (delete)
 • حذف برچسب‌ها از پایگاه داده (deletechangetags)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • حذف و احیای مدخل‌های خاصی از سیاهه (deletelogentry)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • ویرایش صفحه (edit)
 • ویرایش مدل محتوای یک صفحه (editcontentmodel)
 • ویرایش صفحه حفاظت‌شده به عنوان "تنها ویرایشگران" (editeditorprotected)
 • ویرایش صفحه حفاظت‌شده به عنوان "فقط گشت‌خودکارها اجازه دارند" (editextendedsemiprotected)
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
 • ویرایش ترجیحات خود (editmyoptions)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
 • ویرایش صفحه محافظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • ویرایش گسترده CSS وب‌گاه (editsitecss)
 • ویرایش گسترده JavaScript وب‌گاه (editsitejs)
 • ویرایش گسترده JSON وب‌گاه (editsitejson)
 • ویرایش صفحه‌های CSS دیگر کاربرها (editusercss)
 • ویرایش صفحه‌های JS دیگر کاربرها (edituserjs)
 • ویرایش پرونده‌های JSON دیگر کاربرها (edituserjson)
 • ویرایش صفحه‌های محدود‌شده (extendedconfirmed)
 • ایجاد صفحه‌های صفحه بحث ساختارمند در هر جا (flow-create-board)
 • حذف مبحث‌ها و ارسال‌های بحث‌های ساختارمند (flow-delete)
 • ویرایش ارسال‌های سایر کاربران در بحث‌های ساختارمند (flow-edit-post)
 • مخفی‌کردن مبحث‌ها و ارسال‌های بحث ساختارمند (flow-hide)
 • فرونشانی مبحث‌ها و پست‌ها بحث‌های ساختارمند (flow-suppress)
 • گذرگاه قطع دسترسی‌های سراسری (globalblock-exempt)
 • غیرفعال کردن قطع دسترسی‌های سراسری به طور محلی (globalblock-whitelist)
 • استفاده از تنظیم ابزار جی‌دبلیو (gwtoolset)
 • قطع دسترسی کاربر و پنهان کردن آن از دید عموم (hideuser)
 • واردکردن صفحه از ویکی‌های دیگر (import)
 • واردکردن صفحه از طریق بارگذاری پرونده (importupload)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • ایجاد و غیرفعال کردن برچسب‌ها (managechangetags)
 • علامت زدن ویرایش‌های واگردانی‌شده به عنوان ویرایش ربات (markbotedits)
 • ارسال یکجای یک پیام به چندین کاربر (massmessage)
 • ادغام تاریخچهٔ صفحات (mergehistory)
 • انتقال صفحه (move)
 • انتقال صفحهٔ رده (move-categorypages)
 • انتقال صفحه‌های کاربری سرشاخه (move-rootuserpages)
 • انتقال صفحات به همراه زیر‌صفحات‌شان (move-subpages)
 • انتقال پرونده‌ها (movefile)
 • انتقال صفحه‌های دارای نسخه‌های پایدار (movestable)
 • مدیریت مصرف‌کننده‌های OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • توقیف مصرف‌کنندهٔ OAuth (mwoauthsuppress)
 • مشاهدهٔ داده‌های شخصی OAuth (mwoauthviewprivate)
 • مشاهده مصرف‌کننده‌های OAuth توقیف‌شده (mwoauthviewsuppressed)
 • ثبت خبرنامه‌ها (newsletter-create)
 • حذف خبرنامه‌ها (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • احیای یک خبرنامه (newsletter-restore)
 • تاثیر نپذیرفتن از محدودیت سرعت (noratelimit)
 • حذف دسته‌جمعی صفحات (nuke)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • دسترسی به سیاههٔ تغییرات اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-view-log)
 • گذر از بررسی عبارات سردرگم‌کننده (override-antispoof)
 • علامت‌گذاری نسخه‌های صفحه برای ترجمه (pagetranslation)
 • گشت زدن به ویرایش‌های دیگران (patrol)
 • مشاهدهٔ برچسب گشت تغییرات اخیر (patrolmarks)
 • تغییر تنظیمات محافظت صفحات و ویرایش صفحات محافظت‌شده آبشاری (protect)
 • پاک‌کردن میانگیر صفحه (purge)
 • تغییر نام کاربران (renameuser)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که از قبل وجود دارد (reupload)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که پیش از این توسط همان کاربر بارگذاری شده‌است (reupload-own)
 • باطل‌کردن محلی پرونده‌های مشترک (reupload-shared)
 • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
 • تعریف مربی کاربر (setmentor)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • دیدن یک سیاههٔ فهرست سیاه هرزنامه (spamblacklistlog)
 • پیکربندی کردن نحوهٔ انتخاب و نمایش نسخهٔ پایدار (stablesettings)
 • مشاهدهٔ سیاهه‌های خصوصی (suppressionlog)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
 • لغو فهرست سیاه نام کاربری (tboverride-account)
 • ویرایش قالب‌های حفاظت‌شده (templateeditor)
 • مشاهدۀ سیاهۀ لیست سیاه عنوان (titleblacklistlog)
 • گذر از قطع دسترسی خودکار خروجی‌های TOR (torunblocked)
 • مشاهدهٔ اطلاعات در مورد فعالیت فراکد (transcode-status)
 • درون‌ریزی ترجمه‌های برون‌خط (translate-import)
 • مدیریت گروه‌های پیغام (translate-manage)
 • بازبینی ترجمه‌ها (translate-messagereview)
 • بازکردن دسترسی خود (unblockself)
 • احیای صفحات (undelete)
 • مشاهدهٔ فهرست صفحه‌هایی که پی‌گیری نمی‌شوند (unwatchedpages)
 • بارگذاری پرونده (upload)
 • بارگذاری پرونده از یک نشانی اینترنتی (upload_by_url)
 • مشاهده نسخه‌هایی که از کاربران مخفی شده‌اند (viewsuppressed)
 • استفاده از رابط برنامه‌نویسی نوشتن (writeapi)
مدیران سامانه
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ موارد پنهان سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hidden-log)
 • پنهان کردن موارد سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-hide-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • ایجاد یا تغییر پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-modify)
 • ایجاد یا تغییر پالایه‌های سراسری خرابکاری (abusefilter-modify-global)
 • ویرایش پالایه‌های خرابکاری دارای اقدامات محدودکننده (abusefilter-modify-restricted)
 • واگردانی تمام تغییرات توسط یک پالایهٔ خرابکاری (abusefilter-revert)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی‌-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • گشت زدن خودکار ویرایش‌های خودش (autopatrol)
 • حذف صفحه‌های دارای تاریخچهٔ بزرگ (bigdelete)
 • قطع دسترسی ویرایشی دیگر کاربران (block)
 • قطع دسترسی دیگر کاربران برای ارسال ایمیل (blockemail)
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • قفل یا بازکردن حساب سراسری (centralauth-lock)
 • ادغام حساب‌های کاربری آن‌ها (centralauth-merge)
 • فرونشانی یا پنهان‌سازی حساب سراسری (centralauth-oversight)
 • تغییرنام حساب‌های سراسری (centralauth-rename)
 • جدا کردن حساب سراسری (centralauth-unmerge)
 • حذف صفحات (delete)
 • حذف برچسب‌ها از پایگاه داده (deletechangetags)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • حذف و احیای مدخل‌های خاصی از سیاهه (deletelogentry)
 • حذف و احیای نسخه‌های خاصی از صفحه (deleterevision)
 • ویرایش صفحه (edit)
 • ویرایش واسط کاربری (editinterface)
 • ویرایش صفحه‌های محافظت‌شده به عنوان «تنها مدیران» (editprotected)
 • ویرایش گسترده CSS وب‌گاه (editsitecss)
 • ویرایش گسترده JavaScript وب‌گاه (editsitejs)
 • ویرایش گسترده JSON وب‌گاه (editsitejson)
 • ویرایش صفحه‌های CSS دیگر کاربرها (editusercss)
 • ویرایش صفحه‌های JS دیگر کاربرها (edituserjs)
 • ویرایش پرونده‌های JSON دیگر کاربرها (edituserjson)
 • ایجاد صفحه‌های صفحه بحث ساختارمند در هر جا (flow-create-board)
 • حذف مبحث‌ها و ارسال‌های بحث‌های ساختارمند (flow-delete)
 • ویرایش عضویت در گروه‌های سراسری (globalgroupmembership)
 • مدیریت گروه‌های سراسری (globalgrouppermissions)
 • تأثیر نپذیرفتن از قطع دسترسی‌های آی‌پی، خودکار یا فاصله‌ای (ipblock-exempt)
 • غیرفعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای برای یک کاربر (oathauth-disable-for-user)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • بررسی فعال‌بودن اعتبارسنجی دومرحله‌ای برای یک کاربر (oathauth-verify-user)
 • دسترسی به سیاههٔ تغییرات اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-view-log)
 • برون‌بری صفحه‌ها شامل صفحه‌های پیوند شده تا عمق ۵ (override-export-depth)
 • تغییر نام کاربران (renameuser)
 • انجام کارهایی که کپچا را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از کپچا (skipcaptcha)
 • انتقال صفحه بدون ایجاد تغییرمسیر از نام قبلی (suppressredirect)
 • نادیده گرفتن لیست سیاه عنوان یا نام کاربری (tboverride)
 • لغو فهرست سیاه نام کاربری (tboverride-account)
 • ویرایش قالب‌های حفاظت‌شده (templateeditor)
 • بازکردن دسترسی خود (unblockself)
 • احیای صفحات (undelete)
 • بارگذاری پرونده از یک نشانی اینترنتی (upload_by_url)
 • ویرایش تمام اختیارات کاربرها (userrights)
 • ویرایش اختیارات کاربرهای ویکی‌های دیگر (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • خواندن صفحه (read)
WMF Ops Monitoring
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • به‌عنوان یک فرایند خودکار در نظر گرفته شود (bot)
پژوهشگران بنیاد ویکی‌مدیا
(مدیریت | فهرست اعضا)
این گروه در تمام ویکی‌ها فعال است.
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری (abusefilter-log)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • نمایش ورودی‌های خصوصی سیاهه‌های خرابکاری (abusefilter-log-private)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری (abusefilter-view)
 • مشاهدهٔ پالایه‌های خرابکاری علامت خورده به عنوان خصوصی (abusefilter-view-private)
 • افزایش محدودیت‌ها برای پرسمان‌های رابط برنامه‌نویسی (apihighlimits)
 • جستجوی صفحه‌های حذف‌شده (browsearchive)
 • مشاهدهٔ موارد حذف‌شده از تاریخچه، بدون دیدن متن آن‌ها (deletedhistory)
 • مشاهدهٔ متن حذف‌شده و تغییرات بین نسخه‌های حذف‌شده (deletedtext)
 • فعال‌سازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای (oathauth-enable)
 • دیدن یک سیاههٔ فهرست سیاه هرزنامه (spamblacklistlog)
 • مشاهدهٔ سیاهه‌های خصوصی (suppressionlog)
 • احیای صفحات (undelete)
 • مشاهده نسخه‌هایی که از کاربران مخفی شده‌اند (viewsuppressed)