کاربران بسته‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جستجوی کاربر بسته شده
برچسب زمان هدف زمان سرآمدن مدیر قطع دسترسی کننده پارامترهای قطع دسترسی دلیل
‏۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۸ Essaeweigh32 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Minorax (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
Spambot (Global sysop action)
‏۲۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۶ Masthanv (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Turkmen (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
Spambot
‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۳ Abbsblr (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Praxidicae (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
xwiki spambot
‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۱۳ Dumbmoron2018 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Billinghurst (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
xwiki vandalism
‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۹ 95.64.121.48 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۸ 46.224.217.144 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۹ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۳۴ Alibri669 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
تهدید یا ارعاب دیگر کاربران: تبلیغات دینی
‏۶ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۵۹ 5.120.233.34 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۵ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۰۳ 180.94.67.154 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۵ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۱ 5.116.158.249 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۶ 5.122.222.209 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۷ 95.162.84.107 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 
‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۱۹ 188.229.30.133 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۱۸ Mahyarmo (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
واردکردن اطلاعات نادرست
‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۱۲ 103.28.132.86 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 
‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۱۸ 46.51.98.84 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۵ 151.235.240.131 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۳:۴۵ 188.158.52.148 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۲۱ 5.114.211.117 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۲۶ 2.191.120.30 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۵ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۰۶ 5.112.142.199 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۳ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۳۲ 37.255.156.220 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۱۹ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۴۷ 5.127.244.253 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۱۰ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۳۱ 5.124.218.119 (بحث) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران ناشناس
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۲ 145maryam (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • قطع دسترسی خودکار غیرفعال است
 
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۲ 15mitra (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Doostdar (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • قطع دسترسی خودکار غیرفعال است