فهرست نشانی‌های اینترنتی که دسترسی‌شان به طور سراسری قطع شده‌است

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

جستجو برای یک قطع دسترسی سراسری
(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۹: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 43.128.31.16 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۲۹ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۹: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 5.159.115.151 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۲۹ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۴: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 43.134.53.121 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۱۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۴: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 203.76.114.82 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۱۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۴: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 165.154.45.124 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۱۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۴: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 111.252.168.231 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۱۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۳: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 37.221.128.170 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۱۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۳: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 43.132.196.66 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۱۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۳: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 201.210.82.136 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۱۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۳: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 43.128.34.247 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۵:۱۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۵۸: Operator873 (meta.wikimedia.org) دسترسی 42.119.189.101 (در ‏۳ مارس ۲۰۲۲ ساعت ‏۰۴:۵۸ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۲۶: Base (meta.wikimedia.org) دسترسی 2600:387:F:4B10:0:0:0:C (در ‏۴ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۰۷:۲۶ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۱: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.139.48.0/24 (در ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳ ساعت ‏۲۱:۳۱ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- RAPIDSEEDBOXLTD-AP (Wholesale Services Provider, AS45671) -->)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۲۹: Wiki13 (meta.wikimedia.org) دسترسی 197.203.137.120 (در ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۲۱:۲۹ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۲۵: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 105.105.158.22 (در ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۲۱:۲۵ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۳: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.139.48.113 (در ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳ ساعت ‏۲۱:۱۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 75.106.104.224 (در ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۲۰:۳۹ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۲۷: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 139.47.74.231 (در ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۲۰:۲۷ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۷: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) دسترسی 174.206.229.9 (در ‏۴ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۰۲:۴۷ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۷: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.200.181.111 (در ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۸:۴۷ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۵: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 125.138.129.95 (در ‏۲ دسامبر ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۸:۲۵ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۲: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 150.243.210.59 (در ‏۵ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۷:۳۲ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۳: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 107.150.94.0/24 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۷:۱۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۶: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 164.90.182.206 (در ‏۲ دسامبر ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۷:۰۶ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۵: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 23.104.161.137 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۵ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۵: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 220.136.151.128 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۵ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۵: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.139.48.137 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۵ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۵: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 37.35.42.61 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۵ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 66.23.193.244 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 194.87.112.26 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 153.122.172.138 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.60.21.234 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.192.29.212 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 102.252.66.9 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 77.243.91.85 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 194.156.124.190 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 240E:3B2:D0C2:ED30:0:0:0:1 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 83.142.55.12 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 195.133.27.63 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۴: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 31.40.249.222 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 193.202.81.37 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 2408:8340:3621:E540:0:0:0:1 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 194.87.34.11 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.60.20.152 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 45.221.38.187 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 85.143.106.77 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 194.87.115.123 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.165.84.107 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۳: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 194.87.119.131 (در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۶:۵۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۲: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 195.133.24.58 (در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۶:۵۲ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: See the help page if you are affected)
(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)