اطلاعات سراسری حساب

پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: 12u
  • ثبت شده: ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۱ (۱۱ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۳۹٬۷۸۸
  • تعداد حساب‌های متصل: ۷۸۸
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ab.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ace.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ady.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
af.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
af.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
af.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
af.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ak.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
als.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
alt.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ami.wikipedia.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
am.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
am.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ang.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ang.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
an.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
an.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
api.wikimedia.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
arc.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
ar.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ary.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
arz.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ast.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
ast.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
as.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
as.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
atj.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
avk.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
av.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
awa.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ay.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ay.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
azb.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
az.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ban.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
ban.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bar.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bat-smg.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ba.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ba.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bcl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bcl.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bd.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be-tarask.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
beta.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
be.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wikiquote.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
bg.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bh.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bjn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bm.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bpy.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
br.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wikiquote.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۱
bs.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bug.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bxr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴
ca.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cbk-zam.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cdo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
ceb.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ce.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
chr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
chr.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ch.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
chy.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ckb.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱٬۰۳۸
co.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
co.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
co.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
crh.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
csb.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
csb.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
cs.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cu.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
cv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cv.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
cy.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dag.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۶
da.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wikiquote.org‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wiktionary.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۶
de.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikiquote.org‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
din.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
diq.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
diq.wiktionary.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dk.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dsb.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dty.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dv.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dz.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ee.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eml.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵۱۱extendedconfirmed
en.wikibooks.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۰
es.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wiktionary.org‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
et.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ee.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
eu.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ext.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
fa.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ff.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fiu-vro.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵
fi.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fj.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fj.wiktionary.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
foundation.wikimedia.org‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
fo.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fo.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
frp.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
frr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۳
fr.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fur.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fy.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fy.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fy.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gag.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
gan.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ga.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ga.wiktionary.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gcr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gd.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gd.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
glk.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
gl.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gn.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gom.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gom.wiktionary.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gor.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
got.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gu.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gu.wikiquote.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gu.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gu.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
gv.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hak.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
ha.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ha.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
haw.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
he.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hif.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hif.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hsb.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hsb.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ht.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
hu.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
hy.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hyw.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ia.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ia.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ia.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۹
id.wikibooks.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ie.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ie.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ig.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ik.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ilo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
incubator.wikimedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
inh.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
io.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
io.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
it.wikibooks.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wiktionary.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
iu.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
iu.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jam.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴
ja.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jbo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jbo.wiktionary.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jv.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jv.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kaa.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
kab.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ka.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
ka.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ka.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ka.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kbd.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kbp.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kg.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ki.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kk.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kk.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kk.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kl.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
km.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
km.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
km.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kn.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kn.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kn.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
koi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
ko.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
krc.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ksh.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ks.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ks.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ku.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ku.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ku.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ku.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kw.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kw.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ky.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ky.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ky.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lad.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
la.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lbe.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lb.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
lb.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lez.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lfn.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lg.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lij.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lij.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lld.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lmo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lmo.wiktionary.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ln.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ln.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lo.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ltg.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
lt.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lv.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mad.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mai.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
map-bms.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mdf.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۸
mg.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
mg.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mg.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mhr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
min.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
min.wiktionary.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mi.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mni.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mni.wiktionary.org‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mn.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mnw.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mnw.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mrj.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wikiquote.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ms.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
ms.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ms.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mt.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mt.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mwl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mx.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
myv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
my.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
my.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mzn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nah.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nah.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nap.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nap.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
na.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
na.wiktionary.org‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nds-nl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nds.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nds.wiktionary.org‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ne.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ne.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ne.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
new.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nia.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nia.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikipedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۹
nl.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wiktionary.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴۵
nn.wikiquote.org‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nn.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nov.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
no.wikipedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۱حساب تازه(؟)۲۰٬۹۱۸sysop
no.wikibooks.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
no.wikimedia.org‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
no.wikinews.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
no.wikiquote.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
no.wikisource.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
no.wiktionary.org‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۵
nqo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nrm.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nso.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nyc.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ny.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
oc.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
oc.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
oc.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
olo.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
om.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
om.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
or.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
or.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
or.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
os.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
outreach.wikimedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pag.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pam.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pap.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pa.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pa.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pa.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pa.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pcd.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pdc.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pfl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pih.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
pl.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikimedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pms.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pms.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pnb.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pnb.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pnt.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ps.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ps.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ps.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
pt.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pwn.wikipedia.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
qu.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
qu.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
rm.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
rmy.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
rn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
roa-rup.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
roa-rup.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
roa-tara.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ro.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
ro.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ro.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ro.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ro.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ro.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ro.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
rue.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikipedia.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
ru.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
rw.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
rw.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sah.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sah.wikiquote.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sah.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sat.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sa.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sa.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sa.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sa.wiktionary.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
scn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
scn.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sco.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
sc.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sd.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sd.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
se.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
se.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sg.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sg.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
shi.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
shn.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
shn.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sh.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sh.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
shy.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
simple.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۶
simple.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
si.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
si.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
si.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
skr.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
skr.wiktionary.org‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sk.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sk.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sk.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sk.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sk.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
sl.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sl.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sl.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sl.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sl.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
smn.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sm.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sm.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
wikisource.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
so.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
so.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sq.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sq.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sq.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sq.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sq.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
srn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
sr.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wikisource.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ss.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ss.wiktionary.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
stq.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
st.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
st.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
su.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
su.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
su.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۴
sv.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikiquote.org‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
sv.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wiktionary.org‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sw.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sw.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
szl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
szy.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ta.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ta.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ta.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ta.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ta.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ta.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tay.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tcy.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
test2.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
test-commons.wikimedia.org‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
test.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tet.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
te.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
te.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
te.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
te.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
te.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tg.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tg.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tg.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
th.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
th.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
th.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
th.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
th.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ti.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ti.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tk.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tk.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tl.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
tl.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tl.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tn.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tn.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
to.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tpi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tpi.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
trv.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۹
tr.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ts.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ts.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tt.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tt.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tt.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tum.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tw.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tyv.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ty.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ua.wikimedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
udm.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ug.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ug.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikiquote.org‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wiktionary.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uz.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uz.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vec.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
vec.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vec.wiktionary.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vep.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
ve.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
vi.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wikisource.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vls.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vo.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
war.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
wa.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wa.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wa.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۶٬۹۸۷
wikimania.wikimedia.org‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wo.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wuu.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
xal.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
xh.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
xmf.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
yi.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
yi.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
yi.wiktionary.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
yo.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
yue.wiktionary.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
za.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zea.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh-classical.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh-min-nan.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
zh-min-nan.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh-min-nan.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh-yue.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
zh.wikibooks.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikinews.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikiquote.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikisource.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikiversity.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikivoyage.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zu.wikipedia.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zu.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰