اطلاعات سراسری حساب

پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ab.wikipedia.org‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۷:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ace.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
af.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
af.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
af.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
af.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ak.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
als.wikipedia.org‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۲۳:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
am.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
am.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ang.wikipedia.org‏۷ اوت ۲۰۱۱، ساعت ۰۰:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ang.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ang.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
an.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
an.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
api.wikimedia.org‏۱۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
arc.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikipedia.org‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۲:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikimedia.org‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
arz.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ast.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ast.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
as.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
as.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
av.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ay.wikipedia.org‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۱، ساعت ۰۲:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ay.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bar.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bat-smg.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ba.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bcl.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bd.wikimedia.org‏۲۷ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be-tarask.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
be.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bh.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bi.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bjn.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bm.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wiktionary.org‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bo.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bpy.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wikipedia.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wikimedia.org‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
br.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bug.wikipedia.org‏۴ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bxr.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikipedia.org‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
ca.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikimedia.org‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wiktionary.org‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cbk-zam.wikipedia.org‏۱۲ اوت ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cdo.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ceb.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ce.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
chr.wikipedia.org‏۱ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۲:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
chr.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ch.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
chy.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ckb.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۵ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۲۲:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱٬۷۲۳autopatrolled
co.wikipedia.org‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
co.wikimedia.org‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۳:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴
co.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
crh.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cr.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
csb.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
csb.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cs.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cu.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cv.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cv.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
cy.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴
de.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikivoyage.org‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
de.wiktionary.org‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
diq.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dk.wikimedia.org‏۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dsb.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dv.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dv.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
dz.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ee.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikisource.org‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۳:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikivoyage.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eml.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۴ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳۰
en.wikibooks.org‏۲۷ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
en.wikinews.org‏۱۲ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۰۳:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
en.wikisource.org‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۲۷ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
en.wikivoyage.org‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳۴autopatrolled
en.wiktionary.org‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۶
eo.wikipedia.org‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikipedia.org‏۱۰ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۳۷حساب تازه(؟)۳٬۷۵۱autopatrolled، rollbacker
es.wikibooks.org‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۷
es.wikinews.org‏۱۱ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳۶۷editor، reviewer
es.wikiquote.org‏۱ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۲۸rollbacker
es.wikisource.org‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۰
es.wikiversity.org‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۲۲:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۰۸
es.wikivoyage.org‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۲:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵٬۹۲۱bureaucrat، sysop
es.wiktionary.org‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵۹۹rollbacker
et.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wiktionary.org‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wikipedia.org‏۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۲:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ext.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikivoyage.org‏۵ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ff.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fiu-vro.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikimedia.org‏۴ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikivoyage.org‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wiktionary.org‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fj.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fj.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
foundation.wikimedia.org‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fo.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fo.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fo.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
frp.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
frr.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikipedia.org‏۲۹ نوامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۲:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikinews.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۰:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikiquote.org‏۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۲:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikivoyage.org‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
fr.wiktionary.org‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fur.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fy.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fy.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fy.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gag.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gan.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ga.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ga.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gd.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gd.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
glk.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wikipedia.org‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gl.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gn.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gn.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
got.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gu.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gu.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gu.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gu.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
gv.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hak.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ha.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ha.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
haw.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikivoyage.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wiktionary.org‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hif.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hi.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hsb.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hsb.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ht.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ia.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ia.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ia.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikipedia.org‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ie.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ie.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ie.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ig.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ik.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ik.wiktionary.org‏۱ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ilo.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۳۷
io.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
io.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
is.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
it.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikivoyage.org‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
iu.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
iu.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jbo.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jbo.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jv.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jv.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kaa.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kab.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ka.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ka.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ka.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ka.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kbd.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kg.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ki.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kk.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kk.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kk.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kl.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kl.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
km.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
km.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
km.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kn.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kn.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kn.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kn.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
koi.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikinews.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikiversity.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
krc.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ksh.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ks.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ks.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ku.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ku.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ku.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ku.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kv.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kw.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
kw.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ky.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ky.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ky.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ky.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lad.wikipedia.org‏۸ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wikipedia.org‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۲۳:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
la.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lbe.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lb.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lb.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lez.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lg.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lij.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wikisource.org‏۳ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
li.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lmo.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ln.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ln.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۲۳ اوت ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lo.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lo.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ltg.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikipedia.org‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lv.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lv.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
map-bms.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mdf.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴۹
meta.wikimedia.org‏۶ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲٬۲۹۴massmessage-sender
mg.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mg.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mg.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mhr.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
min.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mi.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mi.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mk.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mn.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mn.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mrj.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wikiquote.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wikisource.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mr.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ms.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
ms.wikibooks.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ms.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mt.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mt.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mwl.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mx.wikimedia.org‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
myv.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
my.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
my.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mzn.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nah.wikipedia.org‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۶:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nah.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nap.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
na.wikipedia.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
na.wiktionary.org‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ne.wikipedia.org‏۱۰ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikipedia.org‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikivoyage.org‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wiktionary.org‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۷:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nn.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
no.wikipedia.org‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۶:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nyc.wikimedia.org‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
oc.wikipedia.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
outreach.wikimedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
pap.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pdc.wikipedia.org‏۷ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikipedia.org‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۳:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikimedia.org‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikisource.org‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikivoyage.org‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wiktionary.org‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pms.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ps.wikivoyage.org‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
pt.wikimedia.org‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikinews.org‏۸ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikiquote.org‏۱ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۴:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikivoyage.org‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۰۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
pt.wiktionary.org‏۸ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
qu.wikipedia.org‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikipedia.org‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۰:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikimedia.org‏۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikinews.org‏۷ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikiquote.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikivoyage.org‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sah.wikipedia.org‏۱۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sco.wikipedia.org‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sd.wikipedia.org‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
se.wikimedia.org‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sh.wikipedia.org‏۴ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
simple.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
si.wikipedia.org‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sk.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sl.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikisource.org‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۲:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sq.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wikisource.org‏۱۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
strategy.wikimedia.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۹۸
sv.wikipedia.org‏۵ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikivoyage.org‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sw.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
szl.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ten.wikipedia.org‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
test2.wikipedia.org‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
test-commons.wikimedia.org‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
test.wikipedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۲:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳reviewer
te.wikisource.org‏۱۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tg.wikipedia.org‏۱۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
th.wikipedia.org‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
tk.wikipedia.org‏۱۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tl.wikipedia.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikipedia.org‏۲۱ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wiktionary.org‏۱۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tt.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ua.wikimedia.org‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikipedia.org‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikivoyage.org‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۴:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wikipedia.org‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wikivoyage.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wiktionary.org‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vls.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴۲۲
wikimania2012.wikimedia.org‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikimania2013.wikimedia.org‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikimania2014.wikimedia.org‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikimania2015.wikimedia.org‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
wikimania2016.wikimedia.org‏۹ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵۹
wikimania2017.wikimedia.org‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikimania2018.wikimedia.org‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikimania.wikimedia.org‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵
zh-yue.wikipedia.org‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikipedia.org‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۲۱:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikivoyage.org‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰