اطلاعات سراسری حساب

پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Pokéfan95
  • ثبت شده: ‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۴ (۴ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۷
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۳
  • قفل شده: بله
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
de.wikipedia.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikipedia.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikipedia.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۴حساب تازه(؟)۱
ru.wikisource.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵
ru.wikivoyage.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikisource.org‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰