پرش به محتوا

آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار تقسیم فرهنگی و اینترنت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ک آثار تقسیم فرهنگی و اینترنت خوردگی فکری در سایه IT
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


تقسیم فرهنگی و اینترنت[ویرایش]

هدف از این مقاله مطالعه رابطه بین فرهنگ و استفاده از اینترنت می باشد. با توجه به مطالعاتی که وجود خرده فرهنگ ها در داخل یک کشور را نشان می دهند، یک آزمایش طراحی شد و بر اساس مدل فرهنگی هاف استید و مدل حرفه ای تیوانا برای تعیین این که چگونه تفاوت های اجتماعی در استفاده از اینترنت در دانشجویان سال اول دانشگاه تأثیر می گذارد این آزمایش به انجام رسید. روش های استخراج داده برای پیدا کردن رابطه بین فرهنگ و استفاده از اینترنت به کار گرفته شد. در انتها ما نتیجه گرفتیم که توانایی ها و عملکردهای مربوط به استفاده از اینترنت در میان خرده فرهنگ ها متفاوت است، نه تنها به دلیل تقسیم عددی بلکه به خاطر تفاوت های فرهنگی این مسئله حاکم است. همچنین ما نشان می دهیم که خرده فرهنگ ها در طول زمان هنگامی که در یک محدوده قرار می گیرند تمایل به همگرا شدن دارند.

مقدمه[ویرایش]

اکتساب دانش و آگاهی در مورد بشر برای توسعه انسانی بسیار ضروری است. در میان تئوری‌های مختلف موجود در مورد اکتساب دانش، رویکرد سازندگی‌گرایی برتری خاصی را به دست آورده است. در این رویکرد فرض می شود که دانش و آگاهی به عنوان یک نتیجه از تعامل بین فاعل و مفعول است و چنین تعاملی به وسیله محیط فاعل نشانه‌گذاری می شود. این رویکرد اشاره دارد به این که دو فاعل مختلف که با یک مفعول در تعامل هستند لزوماً آگاهی و دانش یکسانی را کسب نمی‌کنند و آنچه که آن‌ها کسب می کنند بستگی به فاکتورهای خاص هر یک از آن‌ها دارد. بنابراین ما می توانیم ادعا کنیم که اگر اطلاعات به عنوان یک پیام توصیف کننده یک مجموعه از داده ها تعریف شوند، دسترسی ساده به این اطلاعات تضمین نمی کند که داده ها به صورت دانش و اطلاعاتی که صادر کننده آن اطلاعات مورد نظرش بوده است انتقال یابد.

رشد خیلی زیاد اینترنت در سال های اخیر باعث شده که این شبکه به یک مخزن لایتناهی از اطلاعات و همچنین به عنوان یک روش و راهکار اساسی برای ارتباطات تبدیل شود. این پدیده تأثیر شگرفی بر روی توسعه فرهنگ‌ها، مخابرات و اقتصاد در سراسر جهان داشته است. روابط فردی با اینترنت به یک بخش ضروری در تعیین شایستگی آنها به عنوان یک کارمند و کارگر تبدیل شده است. اینترنت امروزه به عنوان یک ابزار روزانه، از یک موتور جستجوی ساده تا یک منبع اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود برای این که اینترنت بتواند همه این وظایف را انجام دهد، کاربران آن باید قادر باشند با طراحی‌های بسیار متنوع وب سایت ها (وبگاه‌ها) به درستی کار کنند.

هدف یک وب سایت این است که اطلاعات را از یک طراح وب به یک کاربر سایت منتقل کند که این کار می تواند از روش های مختلفی انجام شود. برای درک رابطه بین این دو عامل، ما باید ابتدا به سؤال زیر پاسخ دهیم: اطلاعات چگونه منتقل می شوند؟ هنگامی که یک پیام ارسال می شود، هدف ارسال کننده انتشار دانش و آگاهی در میان یک سری از آدرس هاست. با این وجود آن چیزی که گیرنده از این پیام درک می کند نه تنها به محتویات آن بستگی دارد بلکه به آگاهی قبلی گیرنده نیز بستگی دارد. بنابراین گیرنده نشانه‌های کافی برای درک این پیام به طور صحیح را نخواهد داشت مگر این که زبان و مفهوم پیام را درک کند. بنابراین به منظور این که یک وب سایت بتواند ارتباط موفقیت آمیزی با کاربران داشته باشد، دو متغیر لازم است که در نظر گرفته شوند، زبانی که وب سایت کدگذاری می شود و مفادی که اطلاعات در آن تعبیه می شود و زمینه ای که اطلاعات در آن تعبیه می شود. اگر این دو پارامتر بین کاربران و همچنین طراح سایت مشترک نباشند، مفهومی که دریافت می کنند متفاوت خواهد بود و یک ارتباط مؤثر حاصل نخواهد شد.

اگرچه زبان یک ارتباط را به راحتی می توان تعیین کرد، اما شناسایی مفهوم آن اغلب کار پیچیده ای است. یک روش بر اساس فرهنگ می باشد، یک معیار که بر اساس آن مردم را می توان به گروه‌هایی که خصوصیات مشترکی دارند تقسیم کرد. هاف استید فرهنگ را «برنامه ریزی جمعی ذهن» می نامد که یک گروه از انسان ها را با گروه دیگر متمایز می سازد. این تعریف این ایده را تقویت می کند که درک را می توان بر اساس فرهنگ تعریف کرد. بنابراین فرهنگ یک بخش مهم از ویژگی مفهومی یک پیام می باشد. مطابق با دیدگاه مَنتوانی، یک فرد تنها در صورتی که یک عضو شاسیته و با کفایت در فرهنگ خود باشد می تواند با دیگران تعامل برقرار کند. افرادی که به فرهنگ های مختلف تعلق دارند ممکن است مفاهیم مختلفی از یک بخش یکسان اطلاعات دریافت کنند. علاوه بر این آنها ممکن است داده‌های مختلفی را در هنگام تصمیم گیری در نظر بگیرند. با توجه به این پدیده فرهنگی، اینترنت را می توان بیشتر به عنوان مجمع الجزایری از اطلاعات محلی دانست تا یک مخزن جهانی اطلاعات. این اشاره دارد به این که یک رابطه بین فرهنگ یک کشور مشخص و تعامل با اینترنت وجود دارد. همچنین این موضوع اشاره دارد به رد و ترد دیدگاه هایی مانند دیدگاه های بیان شده به وسیله نایدو که اینترنت را به عنوان مجموعه ای از خطوط جادویی تصور می کرد که آفریقا را به دریای بیکران اطلاعات متصل خواهد کرد و در نتیجه امکان خروج آن از عدم توسعه یافتگی را فراهم می سازد.

تحقیقات آشکار کرده است که اختلافات در زبان بین ساکنان یک کشور نیز وجود دارد. علاوه بر این گروه های مختلف را می توان به وسیله شباهت هایی که بین محیط هر عضو مشخص و مهارت های او با سایر اعضا وجود دارد شناسایی کرد. چنین گروه هایی شامل طبقات مختلف اجتماعی، که اعضای آنها تجربیات مشترکی دارند و در محیط مشابهی زندگی می کنند می شوند. این عقیده باعث زیر سؤال رفتن مفهوم یک فرهنگ در داخل یک کشور می شود و بیان می کند که مفهوم قابلیت استفاده اینترنت باید در سطح خرده فرهنگ ها بازنگری شود. بنابراین مطالعه و درک قابلیت استفاده اینترنت باید فراتر از سطح فرهنگ های ملی توسعه یابد و به خرده فرهنگ هایی که در میان این فرهنگ های ملی هستند توجه شود. علی‌رغم وجود ویژگی‌های مختلفی که ساکنان یک کشور مشخص به طور مشترک دارند اختلافات زیادی در زبان، تجربیات، رفتار وجود دارد به طوری که تعامل خرده فرهنگ ها با سیستم های رایانه‌ای باید به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

از زمان روزهای اولیه زندگی بشری یک رابطه بین فرهنگ و تکنولوژی همواره وجود داشته است. ابزارهای تکنولوژیکی رفتار انسان‌ها را عوض کرده‌اند و این تغییر رفتارها در فرهنگ آنها جای گرفته است. در رابطه با کامپیوتر چنین رابطه ای برای اولین بار در دهه 1970 شروع به ظاهر شدن کرد که با اولین علائم آگاهی از اثر کامپیوترها بر روی جامعه همراه بود. در دهه 1980 این آگاهی و هشیاری با ظهور کامپیوترهای شخصی تقویت شد.

اخیراً طراحی وب سایت ها و قابلیت استفاده آنها در بین کشورها، جنسیتها، گروه های سنی، و مذاهب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم قابلیت استفاده را می توان به صورت راحتی دست یابی، درک و استفاده از اطلاعات موجود در وب تعریف کرد. همان طور که نلسون بیان کرده است، قابلیت استفاده بین اامللی باید یکی از جنبه های مهم برای تضمین موفقیت آینده اینترنت مد نظر قرار گیرد. تعریف ذکر شده برای قابلیت استفاده ما را به سمت این گزاره هدایت می کند که به منظور این که یک کشور مشخص مزیت کامل اطلاعات درون اینترنت را دریافت کند وب سایت ها باید یک درجه بالایی از قابلیت استفاده برای همه خرده فرهنگ های ساکن در آن کشور ارائه دهند. چه این که آنها خرده فرهنگ های غالب باشند که اعضای آنها توسعه وب را بر عهده دارند و یا این که خرده فرهنگ های غیر غالب باشند که اعضای آنها چنین فعالیت هایی نداشته باشند. این باعث خواهد شد که این گروه دوم بتوانند چنین اطلاعاتی را درک کرده و به کار گیرند و در نتیجه جایگاه برابری را در سیستم به دست بیاورند به جای این که به خاطر ناتوانی در تعامل با سیستم اینترنت از این سیستم جدا شوند.

اگرچه استانداردهایی برای زیر ساخت های فیزیکی اینترنت تبعین شده است اما کارهای بسیار زیادی همچنان برای توسعه یک چهارچوب فرهنگی ... که درک و استفاده مناسب از اینترنت را پشتیبانی کند همچنان وجود دارد. هدف مقاله کنونی این است که نشان دهد که توانایی ها و عملکرد کاربران اینترنت از یک خرده فرهنگ به خرده فرهنگ دیگر نه تنها به خاطر تقسیم عددی بلکه به خاطر تفاوت های فرهنگی بین آنها متفاوت است. برای نشان دادن این که خرده فرهنگ های مختلف در داخل یک کشور واحد وجود دارند و این که عضویت در یک خرده فرهنگ خاص بر دانش اینترنت تأثیر می گذارد، ما یک روش تحقیقاتی اکتشافی برای اندازه گیری فرهنگ و دانش اینترنت در میان دانشجویان سال اول دانشگاه چایلین پایه ریزی کردیم.

فرهنگ ها و قابلیت استفاده[ویرایش]

تحقیقات اندکی در مورد رابطه بین فرهنگ و تعامل انسان-کامپیوتر انجام شده است و تنها یک درصد از نشریات در مجلات در مورد قابلیت استفاده اینترنت بحث کرده‌اند. اغلب تحقیقات موجود در این یک درصد نیز به قابلیت استفاده و طراحی وب سایت اختصاص دارد. برای مثال مارکوس و وِست (2000) وب‌سایت‌های ایجاد شده در کشورهایی که از نظر متغیرهای فرهنگی هاف استید به طور قابل ملاحظه‌ای با هم متفاوت هستند را با یکدیگر مقایسه می کند و نتیجه می‌گیرد که طراحی‌های وب‌سایت‌ها باید با توجه به فرهنگ ایجاد کنندگان آن‌ها تحت تأثیر قرار گیرد که در این حالت این فرهنگ همان فرهنگ خاص کشورهای مربوطه بود.

مطالعات دیگری در مورد تغییر قابلیت استفاده از یک واسط واحد میان کاربرانی از کشورهای مختلف، جنسیت های مختلف را مورد بررسی قرار داده اند و دریافته اند که تفاوت هایی متناسب با فرهنگ هر کشور در این رابطه وجود دارد. همچنین برخی از تحقیقات نشان داده اند که قابلیت استفاده یک واسط خاص می تواند از طریق درک فرهنگ کاربران بهبود یابد.

با این وجود هیچ کدام از این تحقیقات وجود خرده فرهنگ ها در میان فرهنگ ها را در نظر نگرفته اند. تعداد خیلی کمی از آنها تلاش کرده اند که فرهنگ نمونه های خود را تحلیل کنند بدون ایجاد این فصل که مردم یک کشور به یک فرهنگ تعلق دارند. در واقع اغلب مطالعات هیچ تعریفی از این که مؤلف چه درکی از فرهنگ دارد ارائه نمی دهند و این اصطلاحی است که می تواند به روش های گوناگون تعبیر شود همچنان که یک آرایه وسیعی از تعریف های موجود در این زمینه وجود دارد.

نمونه ای از خرده فرهنگ[ویرایش]

یک نمونه از تفاوت ها در دانش به خاطر تفاوت در طبقه اجتماعی، در سازمان سیستم آموزشی شیلی یافت می شود. دانش آموزان این کشور در مؤسساتی که به دو دسته خصوصی و مؤسسه با سوپسید دولتی تقسیم می شوند درس می خوانند و این دو تمایزات عمده اجتماعی این کشور را مشخص می سازند. فارغ التحصیلان دبیرستان بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی باید یک امتحان ورودی به دانشگاه را بگذرانند که در شیلی به نام PSU معروف است. و این امتحان تعیین می کند که آیا آنها پذیرش یکی از دانشگاه های کشور را خواهند گرفت یا نه.

نتایج یک سال اخیر[ویرایش]

یک سال بعد از پژوهش توصیفی فوق، همان گروه دانش آموزان دوباره به وسیله ایمیل از آنها خواسته شد تا در ارزیابی بعدی شرکت کنند. از 144 دانش آموز که در بررسی اصلی اولیه شرکت کرده بودند، 75 نفر آنها برای بررسی دوم پاسخ مثبت دادند. این پرسشنامه دوم نیز شامل پرسش های فرهنگی مشابهی با پرسشنامه اولی بود. داده های به دست آمده به طور خلاصه در جدول 6 نشان داده شده اند. نسبت فارغ التحصیلان دبیرستان خصوصی به دبیرستان با سوپسید دولتی تقریباً برای هر دو بررسی یکسان بود. 34 درصد از پاسخ دهندگان در پژوهش سال 2006 از دبیرستان های با سوپسید دولتی بودند و این تعداد در نسخه 2007، 32 درصد بودند. همان طور که در جدول 6 دیده می شود، اختلافات آماری موجود در پژوهش اول از نظر مذکر بودن و متغیرهای موقعیتی طولانی مدت در پژوهش دوم دیده نمی شوند. اگرچه تغییر کوچکی در متوسط متغیر هاف استید دیده می شود اما بر اساس تحلیل جواب های هر یک از دانش آموزان مشخص شد که هر دانش آموز حداقل 10 درصد نسبت به پاسخ های قبلی خود تغییر کرده است و این درصد به طور متوسط برای همه دانش آموزان 58/21 درصد بود. بر اساس این تحلیل ما می توانیم نتیجه بگیریم که فرهنگ های دانش آموزان مجموعه نمونه در طول دوره تحلیل ثابت نبوده اند و یک تمایل به همگرایی را از خود نشان می دهند.

نتیجه گیری[ویرایش]

یک پژوهش بر روی مجموعه نمونه ای از فارغ التحصیلان دبیرستان های خصوصی و دبیرستان های با سوپسید دولتی انجام شد تا اختلافات فرهنگی که می توانند بر مؤثر بودن استفاده آنها از اینترنت تأثیر بگذارد مشخص شوند. طراحی و طرح این پژوهش بر اساس متغیرهای فرهنگی هاف استید بنا شد که این متغیرها به طور گسترده ای برای تعیین الگوهای رفتاری مبتنی بر فرهنگ مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین طرح ما بر پایه مدل دانش حرفه ای تیوانا بنا شد.

نتایج این پژوهش ما در درجه اول آشکار ساخت که اختلافات آماری قابل توجهی بین دو گروه در 2 متغیر از 5 متغیر فرهنگی وجود داشت، یعنی در 40 درصد متغیرها. ما از اینجا نتیجه گرفتیم که در داخل مجموعه نمونه دانش آموزان، خرده فرهنگ های مختلفی متناظر با گروه های دانش آموزی وجود دارد. تحقیقات قبلی برای در نظر گرفتن فرهنگ یک فرد، از فرهنگ کل آن کشور استفاده می کردند و امکان تمایزات خرده فرهنگی را در نظر نمی گرفتند. همچنین نتایج ما نشان داد که دو گروه از فارغ التحصیلان دبیرستانی از نظر متغیرهای فرهنگی هاف استید به طور قابل ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت بودند و آگاهی آنها و استفاده آنها از اینترنت با یکدیگر تفاوت داشت. علاوه بر این ما وجود یک رابطه بین خرده فرهنگ ها و دانش اینترنت را نشان دادیم. در نهایت ما دریافتیم که هنگامی که اعضای خرده فرهنگ ها در یک زمینه مشترک قرار می گیرند، خصوصیات آنها در طول زمان تغییر می کند و به سمت یک همگرایی تمایل پیدا می کند (جدول 6).

ما بر اساس این پژوهش نتیجه می گیریم که طراحان وب قبل از ساخت وب سایت های اینترنت باید تلاش قابل توجهی برای مطالعه و تحلیل نیازهای خرده فرهنگ ها به طور مجزا انجام دهند. در طراحی سایت باید ضروریات خاص هر خرده فرهنگ در نظر گرفته شود تا از تبعیض در برابر هر گروه خاص جلوگیری شود. علاوه بر این ما بر اساس یافته های خود نتیجه می گیریم که وب سایت ها باید به صورت پویا و دینامیکی نسبت به تغییرات فرهنگ گروه ها در طول زمان خود را سازگار کنند.

در نهایت چون این مطالعه بر اساس یک مجموعه نمونه از افراد جوان، تحصیل کرده و مستعد یک کشور بود، احتمالاً تفاوت های خرده فرهنگی برای یک مجموعه نمونه کلی تر بیشتر خواهد بود. ما معتقدیم که مطمئناً بیش از دو خرده فرهنگ در داخل یک فرهنگ کشوری وجود دارد و یک موضوع قابل توجه برای کارهای آینده می تواند جستجو برای سایر زیر گروه ها در داخل یک کشور باشد.

عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی[ویرایش]

آثار تقسیم فرهنگی و اینترنت

Cultural-divide-and-the-Internet