آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تفکر اجتماعی وسلامت ذهنی-اینترنت و تاثیر آن بر زندگی روزمره

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نقش فرهنگ در سیستم‌های اطلاعاتی از دیدگاه هافستد تفکر اجتماعی وسلامت ذهنی-اینترنت و تاثیر آن بر زندگی روزمره کاربران جهان متحد شوید! چالش و فرصت‌های رسانه‌های اجتماعی
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


گسترش استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) به منزله یک پدیده جذاب برای مطالعه بین تلاقی راه‌های شناخت تفکر و تجربه و واقعیت‌های جدید است. چارچوب مناسب این موضوع یک بازنمود در ساختارهای اجتماعی است که به عنوان دانش به اشتراک گذاشته شده است، که با ارزش‌های عاطفی و نمادین تلفیق شده است. در این مقاله به بررسی و کشف این می‌پردازیم که اینترنت چگونه در رفاه و آسایش اجتماعی نقش بازی می‌کند. همچنین از مسائل اجتماعی- روانشناسی و ... بهره برده‌ایم تا نقش فناوری اطلاعات و اینترنت را در تمام بعدهای زندگی انسان بررسی کنیم.

اینترنت یک واقعیت جدید است که حداقل بیست سال است که پا به عرصه گذاشته و در جوامع غربی همچون سایر وسایل ارتباطی وارد زندگی روزمره شده و به آن عادت کرده‌اند. از اوایل ظهور اینترنت رویکرد بازنمایی‌های اجتماعی افزایش یافته است. از جمله بررسی رابطه متقابل دانش اجتماعی و اینترنت از یک سو و تاثیر آن روی نگرش‌های فردی و شیوه و ارزش‌ها.

در این زمینه مطالعه روانشناسی روی ۱۰۱ دانشجو در دانشگاه پادوا در ایتالیا انجام گرفت. در این مطالعه به بررسی نگرش شرکت کنندگان، به اینترنت و تلفن همراه و کامپیوتر پرداخته شد. به منظور اندازه‌گیری تاثیر موارد ذکر شده بر رفاه اجتماعی به اندازه‌گیری ماهیت‌های روش، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی پرداخته شد.

با بررسی مواضع مختلف از شرکت کنندگان، ما متوجه شدیم که بیشتر شرکت کنندگان که از دستگاه استفاده نمی‌کنند (استفاده ماهیانه دارند)، محیطی محدود و صمیمی‌تر را به تصویر می‌کشند. کسانی که از آن برای بازی و تحقیقات و ارتباط با دوستان و چت استفاده می‌کردند (استفاده هفتگی دارند)، جهان را رو به گسترش و پیدایش معناهای جدید می‌دیدند. و اما دسته سوم یعنی کسانی که روزانه از دستگاه استفاده می‌کردند، آنرا عاملی برای راحتی زندگی می دانند و در عین حال معتقد هستند که این ابزارها تاثیرات مثبت و منفی غیر قابل انکاری را روی زندگی آنها گذاشته است. و اما آرامش بیشتر در بین اعضای گروه اول پیدا شد و زمان آزاد خود را بجای مراجعه به اینترنت با کشیدن نقاشی سیاه قلم و غیره سپری می‌کردند.

علاوه بر شتاب و سرعت این ابزار که جهان را رو به رشد نگه می‌دارد نگرانی‌هایی برای تاثیر نامطلوب بر زندگی وجود دارد که ظاهرا ترسی بیهوده است و بی پایه و اساس. دسته‌ای شکایت از کاهش حس پیوستگی داشته و دسته‌ای آنرا عامل دستیابی سریع و آسان به اطلاعات فراوان و عامل نزدیکی و اعتماد مردم به هم می‌دانند.

با بررسی‌ها و مطالعات دیگر در میان نویسندگان سراسر دنیا به نظر می‌رسد رابطه‌ای مستقیم بین اینترنت و اعتماد وجود دارد. این رابطه با عامل دانش تغییر می‌کند. هرچه دانش نسبت به این ابزارها افزایش یابد استرس افراد از کار کردن با آن کاهش یافته و در نتیجه با اعتماد بیشتر به استفاده از آن می‌پردازند و ترس‌های دروغین هم کاهش می یابد و مزایای این ابزار مشهودتر می شود.

در کل نتیجه‌گیری می شود که ارتباط میان اینترنت و رفاه و سلامت اجتماعی مثبت می‌باشد. هم چنین توصیه‌هایی برای بهبود نگرش به این ابزارها ارائه می‌شود:

  • افزایش دانش و اطلاعات کاربردی
  • توجه به مزایایی هم چون دستیابی به اطلاعات به صورت سریع و ارزان
  • استفاده متفاوت از این ابزار برای پی بردن به راه های برقراری ارتباط سریع

عنوان انگلیسی مقاله[ویرایش]

ICTs, social thinking and subjective well-being –The internet and its representations in everyday life

عنوان فارسی مقاله[ویرایش]

تفکر اجتماعی و سلامت ذهنی-اینترنت و تاثیر آن بر زندگی روزمره

منبع[ویرایش]

http://www.europhd.eu/html/_onda02/07/PDF/4th%20Int%20Lab%20Meeting%20pdf/Contarello,%20Sarrica%20(2005).%20Guzman%20article%20for%20meta- analysis.pdf