پرش به محتوا

آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/پذیرش مدل تکنولوژی اقتصادی-اجتماعی-روان شناختی و استفاده آن

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تاثیر فرهنگی سیستمهای اطلاعاتی پذیرش مدل تکنولوژی اقتصادی-اجتماعی-روان شناختی و استفاده آن تاثیر روانی و اجتماعی رباتهای دستیار سالخوردگان استفاده کننده از خدمات بهداشت و سلامت
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


این مقاله به بررسی چشم انداز 3گانه مدل تکنولوژی اقتصادی-اجتماعی-روان شناختی و استفاده کاربردی از آن می پردازد و بر اساس این مدل به توضیح رفتار سرمایه گذارآنلاین می پردازد.بر پایه این مدل شیوه مطالعه چند تخصصی درفروشگاه های الکترونیکی و مشتریان آنلاین در رشته های بازاریابی و مالی امکان پذیر است.

در این مقاله آقای کنانا و همکارش با در نظر گرفتن چندین اظهارنظر سرمایه گذاران آنلاین مانند موارد زیر کار خود را شروع کرده اند.اظهارنظراتی مانند: "من یک حساب آنلاین برای ذخیره پول های شخصی خود دارم و از تمام سرویس کارگزاران برای تصمیم های اصلی استفاده می‌کنم"

"سرمایه گذاری آنلاین یک رضایت و هیجان خاصی برای من به همراه دارد"

که رفتار و باور های سرمایه گذاران آنلاین را توضیح می دهد.


متدولوژی:

جمع آوری اطلاعات برای این مدل از 3 منبع صورت می پذیرد:

1- به صورت حضوری از 35 سرمایه گذار آنلاین سوالاتی مانند:چرا از سرمایه گذاری آنلاین استفاده می کنند؟و آیا از این نوع سرمایه گذاری رضایت دارند یا نه؟ پرسیده می شود.

2– جمع آوری اطلاعات به صورت تلفنی و از طریق ایمیل با 40 نفر از کارگزاران آنلاین که دانش سازمانی مربوط به سرمایه گذاری آنلاین را دارند. 3- جمع آوری اطلاعات به صورت آماری

با بررسی این آمار ها مجموعه ای از عامل هایی که بر روی سرمایه گذاری آنلاین تاثیر دارند را یافته و در 3 دسته اقتصادی-اجتماعی و روانی قرار می دهیم و بر اساس آن ها مدل شکل می گیرد.

در این مدل بیشترین رضایت به عامل های اقتصادی بر می گردد که برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری آنلاین مناسب است.به صورت اختصاصی این تحقیق با 3 کلید مشخص می شود. کلید1:افزایش کارایی

6 عامل در نتیجه و ارزیابی کلید 1 به دست می آید.

2 عامل از این ها به کاراکتر های کاربردی در سرمایه گذاری آنلاین مربوط می شود.

الف:دریافت مهارت کاربردی:به دست آوردن تفاهم در سیستم کار در عمل کردن به دستورات وتوانایی کارگزارن آنلاین

ب:تسهیلات:به دست آوردن توانایی سرمایه گذاری برای جمع آوری سریع اطلاعات و تجارت برای هر ترمینال کامپیوتر

2عامل بر کارایی نتیجه و ارزیابی آن ها موثر است

الف:تخصیص به خود:یک نتیجه مثبت از تصمیم گیری های سرمایه گذار را توصیف می کند.

ب:حسابداری ذهنی:نتیجه سرمایه گذاری از نظر ذهنی بر روی دارایی با حساب های مشخص و مذاکرات مختلف

در نتیجه افزایش کارایی و ارزیابی آن ها بر رویکرد ریسک سرمایه گذار موثر است.

کلید2:به خوشی رسیدن

کسب دانش می تواند به تجربه های خوش و دلپذیر و هیجان انگیز وابسته باشد

نتیجه خوشی بر پای استنباط های انصاف می باشد همچنین 7 عامل در کسب شادی موثر است که 3 عامل آن با روابط و موقعیت اجتماعی رابطه دارد که شامل موارد زیر است:

                 1-فشار های اجتماعی  2-جلوگیری از خجالت    3- اعضای کلاس اجتماعی

کلید 3:اطمینان

اطمینان به معنی موافقت یک بخش آسیب پذیر برای فعالیت مورد انتظار بدون در نظر گرفتن توانایی آن در مدیریت و کنترل قسمت های دیگر.اطمینان باید ثابت باشد و بر 2 عامل تاثیر می گذارد: 1-مهارت عملیاتی 2-محافظت سازمانی/اجتماعی

                                                  Sepگسترش مفهومی مدل

در این مدل از 3 کلید اجتماعی روانشناختی و اقتصادی 13 عامل استخراج می شد:

              1-مهارت کاربردی           2 -تسهیلات(آسودگی)     3-جامعه و حفاظت سازمانی        4-حسابداری ذهنی            5- خصیصه ریسک      6-حیله دانش و کنترل آن         7-تخصیص به خود            8-اطمینان بیش از حد      9-استنباطی از انصاف         10-جلوگیری از خجالت(شرمندگی)   11-فشار اجتماعی    12-عضویی از کلاس اجتماعی       13- رضایت سر مایه گذار

نتیجه گیری:تمرکز این مقاله بر روی سرمایه گذاران آنلاین با فرضیه های قابل قبول و از نظر عامل های اقتصادی اجتماعی و روان شناسی بررسی شده است و همچنین بازارهای الکترونیکی را برای مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار داده است.از منظر دیگر کسب سودمندی کسب لذت و آرامش اطمینان یکی از ویژگی های سرمایه گذاری آنلاین است.

این مدل اعتبار بیرونی است هنگامی که سرمایه گذاری آنلاین یک محدوده ای از سود را در رشد مفهومی ایجاد می کنند. این مدل با تنظیمات در زمینه های تصمیم گیری در محیط مجازی برای مشتریان مورد حمایت قرار می گیرد.به عنوان مثال در زمینه جلوگیری از خجالت در مورد محصولات سلامتی و بهداشتی باید خرید و ارزیابی آن ها با تخفیف همراه باشد تا مشتری بین خرید آنلاین از فروشگاه های مجازی با خریدهای معمولی تفاوت و تمایز را احساس کند.

تمام 13 عامل عنوان شده در این مدل و سرمایه گذاری کردن آنلاین مهم است بعضی از آن ها با اهمیت تر و بعضی کم اهمیت تراند و در آخر آقای کانانا و همکارش اعتقاد دارند که محدودیت هایی که در این مقاله لحاظ شده است.می توان به صورت یک نشانه برای محققان آینده به حساب آید.

نام انگلیسی مقاله:The Social–Economic–Psychological model of technology adoption and usage: an application to online investing

نام فارسی مقاله:پذیرش مدل تکنولوژی اقتصادی-اجتماعی-روان شناختی و استفاده آن :برنامه کاربردی سرمایه گذاری کردن آنلاین