آشنایی با ابزارهای آزمایشگاهی/دماسنج

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دماسنج، وسیله‌ای است که بر مبنای واحدهای مختلف دما را اندازه می‌گیرد. با استفاده از دماسنج ها می‌توان دما را اندازه گرفت. برای مثال می‌توانیم دمای بدن خود را اندازه بگیریم. دماسنج های الکلی و جیوه‌ای رایج ترین دماسنج ها می‌باشند که با منبسط شدن جیوه یا الکل درون مخزنشان کار می‌کنند.

اندازه‌گیری دما توسط دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی برای دماهایی امکان‌پذیر است که بالاتر از نقطهٔ انجماد و پایین‌تر از نقطهٔ جوش مایع درون دماسنج باشدکه معمولاً دماسنج‌های الکلی دماهای +۷۸ الی -۱۶۵ را می‌توانند نشان دهند و برای اندازه‌گیری دماهای بالاتر باید از دماسنج‌های ترموکوپلی و آذرسنج‌ها استفاده نمود.

یک دماسنج جیوه‌ای معمولی

شش نوع مهم دماسنج[ویرایش]

۱. دماسنج گازی (خواص : تغییر فشار)

۲. دماسنج مقاومت الکتریکی (خواص : تغییر مقاومت الکتریکی)

۳. ترموکوپل (خواص : نیروی محرکه ی الکتریکی القایی)

۴. دماسنج بخار هلیوم (خواص : تغییر فشار)

۵. نمک پارا مغناطیس ( خواص : خودگیری مغناطیسی )

۶. تابش جسم سیاه ( خواص : گسیل تابنده)