آشنایی با ابزارهای آزمایشگاهی/چراغ بونزن

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

چراغ بونزن یکی از ابزار های آزمایشگاهی است که به عنوان منبع تولید حرارت و انرژی گرمایی در آزمایشگاهها از آن استفاده می شود.این وسیله به افتخار روبرت بونزن شیمیدان آلمانی نامگذاری شده است. در این وسیله معمولاً از گاز شهری که حاوی هیدروکربن متان است و یا گاز کپسول که از هیدروکربنهای پروپان و بوتان تشکیل شده، به عنوان سوخت استفاده می شود.