آشنایی با ویکی ها/اجماع

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ویکی‌ ها بر اساس ایجاد اجماع کار می‌کند. اجماع در واقع از ویکی بودن ویکی‌ ها به آن ارث رسیده‌است. اساس این روند چنین است: یک کاربر ویرایشی در صفحه یا ایبوک یا مقاله انجام می‌دهد، و بعد تمام کاربرهای دیگری که صفحه را می‌خوانند پیش خودشان تصمیم می‌گیرند که آیا صفحه به همان حالت بماند، یا متن دوباره تغییر کند. به مرور زمان، تمام آن چه که در یک صفحه می‌ماند، عملاً از تایید ضمنی مشارکت‌کنندگان ویکی‌ ها(یا حداقل بخشی از آنان، که به آن صفحه نگاهی انداخته‌اند) برخوردار است. اصل «سکوت نشانهٔ رضایت است» نشانهٔ نهایی اجماع است؛ وقتی یک کاربر تغییری در صفحه می‌دهد و هیچ‌کس آن را اصلاح نمی‌کند، یعنی بقیه با آن موافق هستند. به طور معمول، اجماع محصول طبیعی روند ویرایش‌های مکرر یک صفحه یا ایبوک یا مقاله است.