آموزش رانندگی/قوانین و مقررات/مفهوم خط‌کشی‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مفهوم رنگ‌ها و شکل‌ها در علائم مفهوم خط‌کشی‌ها مفهوم تابلوها
آموزش رانندگی


خط‌کشی در راه‌ها به منظور نظم دادن به حرکت وسایل نقلیه و هشدار انجام می‌شود. خط‌کشی در راه‌ها در دو حالت طولی و عرضی انجام می‌شود.در این بخش تعریف انواع خط گفته شده است.

خط طولی مقطع
 • خط طولی ممتد این خط در حاشیه راه‌ها و وسط راه‌های دوطرفه رسم می‌شود و به معنای این است که رانندگان نباید از روی این خط عبور کنند.
 • خط مقطع این خط به صورت بریده بریده در راه رسم می‌شود و برای نظم دادن به حرکت وسایل نقلیه استفاده می‌شود.عبور از روی این خطوط به منظور دورزدن ، تغییر خط و سبقت بلامانع است.
 • خط هاشور این خطوط برای نشان دادن مانع استفاده می‌شوند و عبور از روی آنها ممنوع است.
 • خطوط زیگزاگ این خطوط به صورت زیگزاگ زرد رنگ در حاشیه بزرگراه‌ها کشیده می‌شوند و عبور و ایستادن برروی آنها ممنوع است.
 • خطوط پارک چند نوع خطوط پارک وجود دارد که برای پارک کردن خودروها در کنار خیابان استفاده می‌شود و خودروها باید بین خطوط پارک کنند.
 • خط‌کشی عرضی خط‌کشی‌هایی که در عرض راه کشیده می‌شوند خط‌کشی عرضی نام دارند ، مانند خط عابر پیاده.
 • خط ممتد ایست این خط به صورت عرضی در تقاطع‌ها استفاده می‌شود و به معنای این است که رانندگان باید قبل از آن خط توقف نمایند.
 • خط عابر پیاده این خطوط به منظور عبور عابرین پیاده از عرض راه رسم می‌شود.(معمولا قبل از این خطوط موانعی نظیر دست انداز برای کاهش سرعت خودروها و افزایش ایمنی عابرین وجود دارد)
 • خط توقف منقطع این خط در تقاطع‌ها استفاده می‌شود و به معنای این است که رانندگان باید با کاهش سرعت و رعایت حق تقدم وارد تقاطع شوند.
 • خط اضطرار این خطوط به صورت هاشوری در کنار جاده‌ها ، بزرگراه‌ها و ..‌.. رسم می‌شود و مخصوص عبور خودروهای امدادی است و عبور از روی آنها ممنوع است.
 • فلش از فلش‌ها برای راهنمایی رانندگان در راه‌ها انجام می‌شود. و رعایت دستورات این فلش‌ها الزامی است.