آموزش زبان انگلیسی/تاریخ، ایام هفته و ساعت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
الفبا تاریخ، ایام هفته و ساعت فرهنگ لغات
آموزش زبان انگلیسی


اعداد ۰ تا ۲۰[ویرایش]

no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
نوشتاری One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty
آواشناسی /wʌn/ /tuː/ /θriː/ /fɔːr/ /faɪv/ /sɪks/ /ˈsev.ən/ /eɪt/ /naɪn/ /ten/ /əˈlev.ən/ /twelv/ /θɝːˈtiːn/ /ˌfɔːrˈtiːn/ /ˌfɪfˈtiːn/ /ˌsɪkˈstiːn/ /ˌsev.ənˈtiːn/ /ˌeɪˈtiːn/ /ˌnaɪnˈtiːn/ /ˈtwen.t̬i/

ایام هفته[ویرایش]

ایام هفته در زبان انگلیسی به ترتیب زیر خواهند بود:

شنبه = Saturday: سَتردِی

یکشنبه = Sunday: سان دِی

دوشنبه = Monday: مان دِی

سه شنبه = Tuesday: تیوز دِی

چهارشنبه = Wednesday: وِنز دِی

پنجشنبه = Thursday: ترز دِی

جمعه = Friday: فرای دِی

ساعت[ویرایش]

برای گفتن ساعت از جملات زیر استفاده می‌شود:

برای گفتن یک ساعت مثلاً ساعت ۳ جمله زیر گفته می‌شود:

three o'clock = تری(۳) اِکلاک

برای گفتن یک ربع مانده به ساعتی مثلاً ۳ (به عبارتی یه ربع مانده به سه) جمله زیر گفته می‌شود:

quarter to three = کوآرتر تو تری(3)

برای گفتن یک ربع گذشته از ساعتی مثلاً ۳ (به عبارتی سه و ربع) جمله زیر گفته می‌شود:

quarter past three = کوآرتِر پَست تری(3)

برای گفتن نیم ساعت گذشته از ساعتی برای مثال ۳ (به عبارتی سه و نیم) جمله زیر گفته می‌شود:

half past three = هَف پَست تری(۳)