آموزش زبان انگلیسی/جدول زمان‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دستور زبان جدول زمان‌ها '
آموزش زبان انگلیسی


حال، گذشته، آینده؛ معلوم

حال

حال
حال استمراری حال ساده
انگلیسی I am learning I learn
فارسی من دارم یادمی‌گیرم

(من یادمی‌گیرم)

من یادمی‌گیرم

(من یادگیرم)

حال کامل
حال کامل استمراری حال کامل
انگلیسی I have been learning I have learned
فارسی من یادمی‌گرفته‌ام من یادگرفته‌ام

گذشته

گذشته
گذشتهٔ استمراری گذشتهٔ ساده
انگلیسی I was learning I learned
فارسی من یادمی‌گرفتم من یادگرفتم
گذشتهٔ کامل
گذشتهٔ کامل استمراری گذشتهٔ کامل
انگلیسی I had been learning I had learned
فارسی من یادمی‌گرفته‌بودم

(من مشغول یادگرفتن بودم)

من یادگرفته‌بودم

آینده

آینده
آیندهٔ استمراری آیندهٔ ساده
انگلیسی I will be learning I will learn
فارسی من یادخواهم‌گرفت

(من مشغول یادگرفتن خواهم‌بود)

من یادخواهم‌گرفت
آیندهٔ کامل
آیندهٔ کامل استمراری آیندهٔ کامل
انگلیسی I will have been learning I will have learned
فارسی من -در آینده- یادمی‌گرفته‌ام من -در آینده- یادگرفته‌ام

حال، گذشته، آینده؛ مجهول

حال

حال مجهول
حال استمراری مجهول حال سادهٔ مجهول
انگلیسی It is being kept It is kept
فارسی این دارد نگهداری می‌شود

(این نگهداری می‌شود)

این نگهداری می‌شود

(این نگهداری شود)

حال کامل مجهول
حال کامل استمراری مجهول حال کامل مجهول
انگلیسی * It has been kept
فارسی * این نگهداری شده‌است

گذشته

گذشتهٔ مجهول
گذشتهٔ استمراری مجهول گذشتهٔ سادهٔ مجهول
انگلیسی It was being kept It was kept
فارسی این نگهداری می‌شد این نگهداری شد
گذشتهٔ کامل مجهول
گذشتهٔ کامل استمراری مجهول گذشتهٔ کامل مجهول
انگلیسی * It had been kept
فارسی * این نگهداری شده‌بود

آینده

آیندهٔ مجهول
آیندهٔ استمراری مجهول آیندهٔ سادهٔ مجهول
انگلیسی * It will be kept
فارسی * این نگهداری خواهد شد