پرش به محتوا

آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/فروشگاه و خدمات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ایتالیایی تلفظ و معنای فارسی
il negozio di abbigliamento ایل نِگُتسیاُ دی اَبّیلیئَمِنتُ: فروشگاه لباس
il negozio degli strumenti musicali ایل نِگُتسیاُ دِلی استرومِنتی موزیکَلی: فروشگاه وسایل موسیقی
il negozio di calzature ایل نِگُتسیاُ دی کَلسَتورِ: فروشگاه کفش
il negozio degli abbigliamenti sportivi ایل نِگُتسیاُ دِلی اَبّیلیئَمِنتی اسپُرتیوی: فروشگاه وسایل ورزشی
il supermercato ایل سوپِرمِرکَتُ: فروشگاه بزرگ، سوپر مارکت
il negozio della voba usata ایل نِگُتسیاُ دِلَّ وُبَ اوزَتَ: فروشگاه لوازم دستِ دوم
la banca لَ بَنکَ: بانک
la biblioteca لَ بیبلیئُتِکَ: کتابخانه
l'ufficio degli oggetti smarriti لوفّیچُ دِلی اُجِّتّی اسمَرّیتی: دفتر اشیای گمشده
il veterinario ایل وِتِرینَریاُ: دامپزشک
il fotografo ایل فُتُگرَفُ: عکاسی
l'orologiaio لُرُلُجَیاُ: ساعت‌سازی
il parrucchiere ایل پَرّوکّیئِرِ: آرایشگر
la galleria d'arte لَ گَلِّریاَ دَرتِ: نمایشگاه آثار هنری
la stazione di polizio لَ استَتسیئُنِ دی پُلیتسیاُ: کلانتری، قرارگاه پلیس
l'ufficio postale لوفّیچُ پُستَلِ: پستخانه، دفتر پست
agenzia di cambio اَجِنسیاَ دی کَمبیاُ: صرافی
il distributore di benzina ایل دیستریبوتُرِ دی بِنسینَ: پمپ بنزین
la lavanderia لَ لَوَندِریاَ: خشکشویی
il negozio di parrucchiere ایل نِگُتسیاُ دی پَرّوکّیئِرِ: آرایشگاه و سالن زیبایی
l'agenzia di viaggio لَجِنسیاَ دی ویاَجُّ: آژانس مسافرتی، دفتر خدمات مسافرتی