پرش به محتوا

آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/مشاغل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ایتالیایی تلفظ و معنای فارسی
un contadino اون کُنتَدینُ: کشاورز
un arbitro اون اَربیترُ: داور
un pastore اون پَستُرِ: چوپان
un dentista اون دِنتیستَ: داندانپزشک
un pompiere اون پُمپیئِرِ: آتش نشان
un chirurgo اون کیرورگُ: جراح
un'infermiera اون اینفِرمیئِرَ: پرستار
un direttore d'orchestra اون دیرِتُّرِ دُرکِسترَ رهبر ارکستر
un artista اون اَرتیستَ: هنرمند
dei capocuochi دِای کَپُکوئُکی: آشپز
degli acrobati دِلی اَکرُبَتی: بند باز
delle ballerine دِلِّ بَلِّرینِ: رقصنده
dei meccanici دِای مِکَّنیچی: مکانیک
un pilota اون پیلُتَ: خلبان
una segretaria اونَ سِگرِتَریئَ: منشی
un facchino اون فَکّینُ: باربر
un professore اون پرُفِسُّرِ: معلم
un poliziotto اون پُلتسیئُتُّ: پلیس
un fornaio اون فُرنَایئُ: نانوا
un soldato اون سُلدَتُ: سرباز
un musicista اون موزیچیستَ: موسیقیدان
un dottore اون دُتُّرِ: پزشک
un barbiere اون بَربیئِرِ: آریشگر
un prete اون پرِتِ: کشیش
un astronauta اون اَسترُنَوتَ: فضانورد
uno scienziato اون شِنتسیئَتُ: دانشمند
un architetto اون اَرکیتِتُّ: مهندس ساختمان
un cowboy اون کَوبُی: کابوی
un sarto اون سَرتُ: خیاط
un riparatore di computer اون ریپَرَتُرِ دی کُمپوتِر: تعمیرکار کامپیوتر
un riparatore di lince elettriche اون ریپَرَتُرِ دی لینچِ اِلِتّریکِ: سیم کش
un pagliaccio اون پَلیئَچُّ: دلقک
un postino اون پُستینُ: پستچی
un camionista اون کَمیئُنیستَ: راننده کامیون
un fotografo اون فُتُگرَفُ: عکاس
un ufficiale اون اوفّیچَلِ: افسر