آموزش زبان عربی/الفبا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کاربرد «الفبای عربی» در جهان
Arabic alphabet world distribution.png
→ کشورهایی که الفبای رسمی‌شان عربی است (برخی زبان‌ها با دگرگونی:مانند اردو و فارسی).
→ کشورهایی که الفبای عربی را به‌طور رسمی در کنار الفباهای دیگر به‌کار می‌برند.


الفبای عربی دارای حروف ۲۸گانه می‌باشد، دارای دو ترتیب الفبایی و ابجدی می‌باشد.

۲۸ حرف الفبای عربی استاندارد
به تنهایی ترجمه آوا نام تصور
ا a ألف 01-Alif.png
ب b باء 02-Ba.svg
ت t تاء 03-Ta.svg
ث ثاء 04-Tha.png
ج ǧ جیم 05-Dschim.png
ح حاء 06-Ha.png
خ خاء 07-Cha.png
د d دال 08-Dal.png
ذ ذال 09-Dhal.png
ر r راء 10-Ra.png
ز z زاي 11-Zay.png
س s سین 12-Sin.png
ش š شین 13-Schin.png
ص صاد 14-Sad.png
ض ضاد 15-Dad.svg
ط طاء 16-Ta.png
ظ ظاء 17-Za.png
ع ʿ عین 18-Ain.svg
غ ġ غین 19-Ghain.png
ف f فاء 20-Fa.png
ف q قاف 21-Qaf.png
ك k كاف 22-Kāf.png
ل l لام 23-Lam.png
م m میم 24-Mim.png
ن n نون 25-Nun.png
ه h هاء 26-Ha.png
و w / ū / aw واو 27-Waw.png
ي y / ī / ay ياء 28a-Alif maqsura.png
حروف معدله
حرف (به تنهایی) ترجمه آوا نام تصویر
آ ʾā ألف مد 01c-Alif-Madda.png
ة h یا t / ح / ẗ یا ht التاء المربوطة 03a-Ta marbuta.png
ى ā / ỳ ألف مقصورة 28a-Alif maqsura.png