آموزش زبان هندی/مقدمه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

زبان هندی یک زبان هندوآریایی و زبان رسمی کشور هند است که با خط دیواناگری نوشته می‌شود. زبان هندی معاصر بر پایه لهجه دهلوی (شهر دهلی و حومه آن) موسوم به کوروایی ایجاد شده است و به همراه اردو، مجموعه زبان هندوستانی را تشکیل می‌دهد. پس از ورود اسلام به شمال هند بسیاری از واژگان فارسی و عربی وارد هندی شدند و بدین ترتیب منجر به گسترش زبان هندوستانی گردید.