پرش به محتوا

آموزش لهجه تاجیکی/آشنایی بیشتر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

برای آشنایی بیشتر با زبان فارسی در فرارود، نیاز است که با الفبای سیریلیک آشنایی پیدا کنید. چراکه مردم فرارود برای نوشتن به جای الفبای عربی، از الفبای سیریلیک استفاده می‌کنند.

سیریلیک لاتین پارسی ارزش آوایی (IPA) نمونه
А а A a َ, اَ /a/ санг= سنگ = سَنگ
Б б B ʙ /b/ барг = برگ = بَرگ
В в V v و /v/ номвар = نامور = ناموَر
Г г G g گ /ɡ/ санг= سنگ = سَنگ
Ғ ғ Ƣ ƣ /ʁ/ ғор = غار, Бағдод = بغداد = بَغداد
Д д D d /d/ модар = مادر = مادَر, Бағдод = بغداد = بَغداد
Е е E e ی /e/ шер = شیر, меравам = می‌روم = می‌رَوَم
Ё ё Jo jo یا /jɔ/ дарё = دریا, осиёб = آسیاب
Ж ж Ƶ ƶ ژ /ʒ/ жола = ژاله, каждум = کژدم = کَژدُم
З з Z z ﺽ, ﻅ, ﺫ, ﺯ /z/ баъз = بعض, назар = نَظَر, заҳоб = ذَهاب, замин = زَمیِن
И и I i اِ, ِ /i/ ихтиёр = اِختیار
Ӣ ӣ Ī ī ی /ˈi/ зебоӣ = زیبائی
Й й J j یْ, ی /j/ май = مَی
К к K k ک /k/ кадом = کَدام
Қ қ Q q /q/ қадам = قَدَم
Л л L l /l/ лола = لاله
М м M m /m/ мурдагӣ = مُردَگیِ
Н н N n /n/ нон = نان
О о O o ا, آ /ɔ/ орзу = آرزو
П п P p پ /p/ панҷ = پَنج
Р р R r /ɾ/ ранг = رَنگ
С с S s ﺙ, ﺹ, ﺱ /s/ сар = سَر, субҳ = صُبح, сурайё = ثُرَیاَ
Т т T t ﺕ, ﻁ /t/ тоҷик = تاجیک, талаб = طَلَب
У у U u اُ, ُ /u/ дуд = دُود
Ӯ ӯ Ū ū او, و /ɵ/ хӯрдан = خوردَن, ӯ = اُو
Ф ф F f /f/ фурӯғ = فُروُغ
Х х X x /χ/ хондан = خواندَن
Ҳ ҳ H h /h/ ҳофиз = حافِظ
Ч ч C c چ /tʃ/ чӣ = چی
Ҷ ҷ Ç ç /dʒ/ ҷанг = جَنگ
Ш ш Ş ş /ʃ/ шаб = شَب
ъ ' /ʔ/ таъриф = تعریف
Э э E e ای /e/ эй = ای
Ю ю Ju ju یُ, یو /ju/ июн = اِیون
Я я Ja ja یه, یَ /ja/ ягонагӣ = یَگانَگی