اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/نوار پیشرفت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

یک نوار پیشرفت به کاربر نشان می‌دهد چه مقدار از یک فرآیند بزرگ انجام شده است.