پرش به محتوا

اطلاعات کوانتومی/مقدمه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
چکیده مقدمه بخش اول


فیزیک کوانتومی مهم ترین دستاورد علم بشری در توصیف طبیعت است.

این نظریه که در سالهای ۲۷-۱۹۲۵ توسط «ورنر هایزنبرگ»، «آروین شرودینگر»، «پل دیراک»، «ماکس پلانک» و چند تن دیگر پایه‌گذاری شد، اساس تمام ادراک امروزی ما از عالم است.

به بیان دقیق تر، مکانیک کوانتومی مجموعه‌ای از قوانین، روابط ریاضی و مفاهیم فلسفی است که توصیف کننده رفتار ذرات بنیادین تشکیل دهنده عالم است. البته با تعمیم همین قوانین و روابط، می‌توان رفتار تمام سیستم‌های فیزیکی ای که پیش از آن بررسی شده بودند را نیز بررسی و تعیین کرد.