پرش به محتوا

اطلاعات کوانتومی/کامپیوتر کوانتومی اسپین هسته با پایه سیلیسیم/آماده کردن کامپیوتر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقدمه آماده کردن کامپیوتر ساختن کامپیوتر


قبل از هر محاسبه‌ای، باید کامپیوتر را، با مدرج کردن دریچه‌های A و J، آماده کنند. در اختلاف پتانسیل لازم برای انجام عمل‌های منطقی، از یاخته‌ای به یاخته‌ای دیگر افت و خیزهایی وجود دارد که حاصل اجتناب ناپذیر گوناگونی مکان بخشنده‌ها و اندازة دریچه‌ها است. با این همه، پارامترهای هر یاخته را می‌توان با استفاده از روشهای سنجش کامپیوتر تعیین کرد، زیرا در فناوری سنجش مورد بحث، لزومی ندارد مقدار دقیق ثابتهای جفتش J و A را بدانیم.

استانه ولتاژ دریچه A، که زیر آن اسپین هسته با Bac اعمال شده در تشدید است، را می‌توان با روش گذر سریع بی‌دررو تعیین کرد: ابتدا Bca را صفر می‌گذارند و اسپین هسته را می‌سنجند و اختلاف پتانسیل دریچه A را چنان انتخاب می‌کنند که تشدید رخ ندهد. سپس Bac را اعمال می‌کنند و اختلاف پتانسیل دریچه A را در بازه معینی تغییر می‌دهند. بعد دوباره Bac را خاموش می‌کنند و اسپین هسته را می‌سنجند. اسپین فقط در صورتی وارون می‌شود که در بازة ولتاژ محدود نظر تشدید رخ داده باشد. با آزمودن وارون شدگی اسپین در بازه‌های ولتاژ هرچه کوچک‌تر، ولتاژ تشدید تعیین می‌شود. پس از مدرج کردن دریچه‌های Aی مجاور، دریچه‌های J را هم می‌توان به روشی مشابه، با تغییر ولتاژ و جاروب کردن ناحیة شامل تشدید، مدرج کرد.

این روش مدرج کردن را می‌توان به طور موازی بر چندین یاخته انجام داد، و بدین ترتیب، مدرج کردن مشکل مهمی برای کامپیوترهای بزرگ ایجاد نمی‌کند. ولتاژهای مدرج کن را می‌توان در خازنهایی که بر تراشه‌های Si در مجاورت کامپیوترهای کوانتمی قرار دارند، ذخیره کرد. به این ترتیب، مدارهای کنترل خارجی فقط باید زمان‌بندی ولتاژها را کنترل کنند نه اندازه‌شان را.