اقتصاد خرد ۱/مقدمه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تعاریف[ویرایش]

مسیر توسعه‌ی ثروت[ویرایش]

اگر از تابع تقاضای والراسی نسبت به ثروت مشتق بگیریم، مسیر توسعه‌ی ثروت را خواهیم داشت.

رابطه‌ی Roy's Identity و تابع تقاضای مارشالی و تابع مطلوبیت غیر مستقیم[ویرایش]

پس از حل مسئله‌ی بهینه‌سازی برای تابع تقاضای مارشالی(به ازای خط بودجه با مقادیر نامعلوم)، می‌توان با جای‌گذاری مقادیر بهینه در تابع مطلوبیت، تابع مطلوبیت غیرمستقیم را به دست آورد. از طریق Roy's Identity نیز می‌توان این فرآیند را معکوس کرد و از تابع مطلوبیت غیر مستقیم به تابع تقاضای مارشالی رسید.

WARP[ویرایش]

اگر شما یک بار x را انتخاب کردید (در حالی که می‌توانستید را انتخاب کنید) و از این طریق ترجیحات خود را آشکار کردید که x را به ترجیح می‌دهید، در انتخاب بعدی و در حضور x نمی‌توانید را انتخاب کنید.