پرش به محتوا

اقتصاد خرد ۲/بازار رقابت كامل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مقدمه

بازار به نهادی اطلاق می‌شود که درآن سازوکار علامت دهی و تعدیل قیمت هامتعادل کننده و برابرساز طرف عرضه و تقاضا است.

ویژگی‌های بازار رقابت کامل:

۱-محصولات تمام بنگاهها و فروشندگان همگن باشند (شرط همگن بودن): به ما اطمینان می‌دهد که خریدار انگیزه ندارد تا وقتی قیمت محصول یکسان است، محصول یک بنگاه خاص را بخرد و محصول بنگاه دیگر را خریداری نکند.

۲-تعداد فروشندگان و خریداران زیاد باشند (شرط قیمت پذیری): هیچ خریدار و یا فروشنده فردی نمی‌تواند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهد البته اگر همه تولید کنندگان باهم عمل کنند، تغییر در محصول بنگاهها قطعاً قیمت بازار را تغییر می‌دهد.

۳-ورود و خروج به بازار آزاد (شرط سیال بودن): منابع باید قابلیت این را داشته باشند که به آسانی وارد بازار شوند یا از بازار خارج شوند و از تولید یک محصول به سمت تولید محصول دیگر انتقال یابند. مثلاً نیروی کار بتواند به راحتی از منطقه‌ای به منطقه دیگر و از شغلی به شغل دیگر برود.

۴-اطلاعات بازار شفاف و کامل باشد (شرط شفافیت): مصرف کنندگان باید از همه قیمت‌ها آگاه باشند. کارگران و صاحبان سرمایه باید مطلع باشند که منابع آنها در هر موردی چه اندازه سهم و مشارکت دارند.