پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات آرایه زیستی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو جدولی مربوط به طبقه‌بندی جانداران در نوشتارها ایجاد می‌کند. این الگو پارامترهای زیادی دارد اما از همهٔ آن‌ها به کار نمی‌روند. برابرهای فارسی به کار رفته در این الگو — تا حد امکان — مطابق آن‌چه در مقالهٔ طبقه آرایه‌شناختی و مقاله‌های دیگر ویکی‌پدیای فارسی یا منابع معتبر آمده‌است، گزیده شده‌اند.

استفاده[ویرایش]

در زیر تمام پارامترهای این الگو آورده شده‌است. الگو با پارامترهای الگوی انگلیسی هم کار می‌کند. یعنی اگر مقاله‌ای را ویکی‌پدیای انگلیسی می‌آورید، همان الگوی آنجا را کپی کنید و فقط ورودی‌ها را دستکاری کنید و نیازی به ترجمه‌کردن نام پارامترها نیست.

{{جعبه آرایه زیستی
|رنگ              = 
|نام              = 
|وضعیت             = 
|سامانه وضعیت         = 
|مرجع وضعیت          = 
|دوره سنگواره         = 
|تصویر             = 
|پهنای تصویر          = 
|آلترناتیو تصویر۲       = 
|عنوان تصویر          = 
|تصویر۲            = 
|پهنای تصویر۲         = 
|آلترناتیو تصویر۲       = 
|عنوان تصویر۲         = 
|گروه ویروسی          = 
|بالادامنه رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده بالادامنه رتبه‌بندی‌نشده= 
|بالادامنه           = 
|وضع‌کننده بالادامنه       = 
|دامنه             = 
|وضع‌کننده دامنه        = 
|فرمانرو رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده فرمانرو رتبه‌بندی‌نشده = 
|بالافرمانرو          = 
|وضع‌کننده بالافرمانرو      = 
|فرمانرو            = 
|وضع‌کننده فرمانرو       = 
|زیرفرمانرو          = 
|وضع‌کننده زیرفرمانرو      = 
|شاخه رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده شاخه رتبه‌بندی‌نشده  = 
|بالادسته            = 
|وضع‌کننده بالادسته       = 
|بالاشاخه            = 
|وضع‌کننده بالاشاخه       = 
|دسته             = 
|وضع‌کننده دسته         = 
|دسته رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده دسته رتبه‌بندی‌نشده  = 
|شاخه             = 
|وضع‌کننده شاخه         = 
|زیردسته            = 
|وضع‌کننده زیردسته       = 
|زیرشاخه            = 
|وضع‌کننده زیرشاخه       = 
|فروشاخه            = 
|وضع‌کننده فروشاخه       = 
|ریزشاخه            = 
|وضع‌کننده ریزشاخه       = 
|نانوشاخه           = 
|وضع‌کننده نانوشاخه       = 
|رده رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده رده رتبه‌بندی‌نشده   = 
|بالارده            = 
|وضع‌کننده بالارده        = 
|رده              = 
|وضع‌کننده رده         = 
|زیررده رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده زیررده رتبه‌بندی‌نشده = 
|زیررده            = 
|وضع‌کننده زیررده        = 
|فرورده رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده فرورده رتبه‌بندی‌نشده = 
|فرورده            = 
|وضع‌کننده فرورده        = 
|راسته رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده راسته رتبه‌بندی‌نشده  = 
|کلان‌راسته           = 
|وضع‌کننده کلان‌راسته       = 
|بالاراسته           = 
|وضع‌کننده بالاراسته       = 
|راسته             = 
|وضع‌کننده راسته        = 
|زیرراسته           = 
|وضع‌کننده زیرراسته       = 
|فروراسته           = 
|وضع‌کننده فروراسته       = 
|کوچک‌راسته           = 
|وضع‌کننده کوچک‌راسته      = 
|دسته جانوری          = 
|وضع‌کننده دسته جانوری     = 
|بخش جانوری          = 
|وضع‌کننده بخش جانوری      = 
|زیربخش جانوری         = 
|وضع‌کننده زیربخش جانوری    = 
|خانواده رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده خانواده رتبه‌بندی‌نشده = 
|بالاتیره            = 
|وضع‌کننده بالاتیره       = 
|بالاخانواده          = 
|وضع‌کننده بالاخانواده      = 
|تیره             = 
|وضع‌کننده تیره         = 
|تیره رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده تیره رتبه‌بندی‌نشده  = 
|خانواده            = 
|وضع‌کننده خانواده       = 
|زیرتیره            = 
|وضع‌کننده زیرتیره       = 
|زیرخانواده          = 
|وضع‌کننده زیرخانواده      = 
|بالاتبار            = 
|وضع‌کننده بالاتبار       = 
|تبار             = 
|وضع‌کننده تبار         = 
|زیرتبار            = 
|وضع‌کننده زیرتبار       = 
|پیمان             = 
|وضع‌کننده پیمان        = 
|سرده رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده سرده رتبه‌بندی‌نشده  = 
|سرده             = 
|وضع‌کننده سرده         = 
|سرده۲             = 
|وضع‌کننده سرده۲        = 
|زیرسرده            = 
|وضع‌کننده زیرسرده       = 
|بخش              = 
|وضع‌کننده بخش         = 
|زنجیره            = 
|وضع‌کننده زنجیره        = 
|زیرزنجیره           = 
|وضع‌کننده زیرزنجیره      = 
|گروه گونه           = 
|وضع‌کننده گروه گونه      = 
|زیرگروه گونه         = 
|وضع‌کننده زیرگروه گونه     = 
|مجتمع گونه‌ها         = 
|وضع‌کننده مجتمع گونه‌ها     = 
|گونه             = 
|وضع‌کننده گونه         = 
|زیرگونه            = 
| وضع‌کننده زیرگونه       = 
|جوره             = 
|وضع‌کننده جوره         = 
|گونه‌گونی           = 
|پیوند گونه‌گونی        = 
|نام دوجمله‌ای         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای     = 
|نام سه‌جمله‌ای         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای     = 
|سرده شاخص           = 
|وضع‌کننده سرده شاخص       = 
|گونه شاخص           = 
|وضع‌کننده گونه شاخص       = 
|نوع سویه           = 
|نقشه گستره پراکندگی      = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی   = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی   = 
|نام دوجمله‌ای۲         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۲    = 
|نام سه‌جمله‌ای۲         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۲    = 
|نقشه گستره پراکندگی۲     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۲  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۲  = 
|نام دوجمله‌ای۳         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۳    = 
|نام سه‌جمله‌ای۳         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۳    = 
|نقشه گستره پراکندگی۳     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۳  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۳  = 
|نام دوجمله‌ای۴         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۴    = 
|نام سه‌جمله‌ای۴         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۴    = 
|نقشه گستره پراکندگی۴     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۴  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۴  = 
|طبقه‌های پایین‌تر        = 
|عنوان طبقه‌های پایین‌تر     = 
|مترادف‌ها           = 
|پاجعبه            = 
}}

لطفاً هنگام استفاده از الگو فقط پارامترهایی که بدان‌ها نیاز است را در صفحه قرار دهید و پارامترهای خالی را — اگر سپس‌تر به کار نخواهند رفت — حذف کنید.

نمونه دوم[ویرایش]

الگوی کامل و خالی با تمام پارامترها به ترتیبی که در taxobox نشان داده می‌شوند.

توجه داشته باشيد که پارامترهای این الگو به کوچک و بزرگی حروف، حساس است.

colspan=2 style="text-align: centerbackground-color: الگو:Taxobox/Error colour" | name
محدودهٔ زمانی: الگو:Geological rangefossil_range
image_alt
image_caption
image2_alt
image2_caption
وضعیت بقا
colspan=2 style="min-width:15em; text-align: centerbackground-color: الگو:Taxobox/Error colour" | طبقه‌بندی ویروس
Group: virus_group
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_superdomain
unranked_superdomain_authority
Superdomain: superdomain
حوزه: domain
domain_authority
دامنه: superregnum
superregnum_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_regnum
unranked_regnum_authority
فرمانرو: regnum
regnum_authority
زیرفرمانرو: subregnum
subregnum_authority
Superdivision: superdivisio
superdivisio_authority
بالاشاخه: superphylum
superphylum_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_divisio
unranked_divisio_authority
دسته: divisio
divisio_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_phylum
unranked_phylum_authority
شاخه: phylum
phylum_authority
Subdivisio: subdivisio
subdivisio_authority
زیرشاخه: subphylum
subphylum_authority
فروشاخه: infraphylum
infraphylum_authority
ریزشاخه: microphylum
microphylum_authority
Nanophylum: nanophylum
nanophylum_authority
بالارده: superclassis
superclassis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_classis
unranked_classis_authority
رده: classis
classis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_subclassis
unranked_subclassis_authority
زیررده: subclassis
subclassis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_infraclassis
unranked_infraclassis_authority
فرورده: infraclassis
infraclassis_authority
کلان‌راسته: magnordo
magnordo_authority
بالاراسته: superordo
superordo_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_ordo
unranked_ordo_authority
راسته: ordo
ordo_authority
زیرراسته: subordo
subordo_authority
فروراسته: infraordo
infraordo_authority
Parvorder: parvordo
parvordo_authority
دسته: zoodivisio
zoodivisio_authority
بخشه: zoosectio
zoosectio_authority
زیربخشه: zoosubsectio
zoosubsectio_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_superfamilia
unranked_superfamilia_authority
بالاخانواده: superfamilia
superfamilia_authority
تیره: familia
familia_authority
زیرخانواده: subfamilia
subfamilia_authority
بالاتبار: supertribus
supertribus_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_tribus
unranked_tribus_authority
تبار: tribus
tribus_authority
زیرتبار: subtribus
subtribus_authority
Alliance: alliance
alliance_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_genus
genus_authority
سرده: genus
genus_authority
زیرسرده: subgenus
subgenus_authority
Section: sectio
sectio_authority
Subsection: subsectio
subsectio_authority
Series: series
series_authority
Subseries: subseries
subseries_authority
Species group: species_group
species_group_authority
Species subgroup: species_subgroup
species_subgroup_authority
Species complex: species_complex
species_complex_authority
گونه: species
species_authority
Subspecies: subspecies
subspecies_authority
Varietas: variety
variety_authority
colspan=2 style="text-align: centerbackground-color: الگو:Taxobox/Error colour" | نام علمی
binomial
binomial_authority
نام سه‌جمله‌ای
trinomial
trinomial_authority
colspan=2 style="text-align: centerbackground-color: الگو:Taxobox/Error colour" | نوع گونه
type_species
type_species_authority
colspan=2 style="text-align: centerbackground-color: الگو:Taxobox/Error colour" | نوع (زیست‌شناسی)
type strain
colspan=2 style="text-align: centerbackground-color: الگو:Taxobox/Error colour" | subdivision_ranks

subdivision

colspan=2 style="text-align: centerbackground-color: الگو:Taxobox/Error colour" | تنوع زیستی
diversity
range_map_alt
range_map_caption
binomial2
binomial2_authority
range_map2_alt
range_map2_caption
binomial3
binomial3_authority
range_map3_alt
range_map3_caption
binomial4
binomial4_authority
range_map4_alt
range_map4_caption
colspan=2 style="text-align: centerbackground-color: الگو:Taxobox/Error colour" | مترادف[۲]

synonyms

{{جعبه آرایه زیستی
| color              = 
| name              = 
| status             = 
| status_system          = 
| status_ref           = 
| fossil_range          = 
| image              = 
| image_width           = 
| image_alt            = 
| image_caption          = 
| image_caption_align       =
| image2             = 
| image2_width          = 
| image2_alt           = 
| image2_caption         = 
| classification_status      = 
| virus_group           = 
| unranked_superdomain      = 
| unranked_superdomain_authority = 
| superdomain           = 
| superdomain_authority      = 
| domain             = 
| domain_authority        = 
| superregnum           = 
| superregnum_authority      = 
| unranked_regnum         = 
| unranked_regnum_authority    = 
| regnum             = 
| regnum_authority        = 
| subregnum            = 
| subregnum_authority       = 
| superdivisio          = 
| superdivisio_authority     = 
| superphylum           = 
| superphylum_authority      = 
| unranked_divisio        = 
| unranked_divisio_authority   =
| divisio             = 
| divisio_authority        = 
| unranked_phylum         = 
| unranked_phylum_authority    = 
| phylum             = 
| phylum_authority        =
| subdivisio           = 
| subdivisio_authority      = 
| subphylum            = 
| subphylum_authority       = 
| infraphylum           = 
| infraphylum_authority      = 
| microphylum           = 
| microphylum_authority      = 
| nanophylum           = 
| nanophylum_authority      = 
| superclassis          = 
| superclassis_authority     = 
| unranked_classis        = 
| unranked_classis_authority   = 
| classis             = 
| classis_authority        = 
| unranked_subclassis       = 
| unranked_subclassis_authority  = 
| subclassis           = 
| subclassis_authority      = 
| unranked_infraclassis      = 
| unranked_infraclassis_authority = 
| infraclassis          = 
| infraclassis_authority     = 
| magnordo            = 
| magnordo_authority       = 
| superordo            = 
| superordo_authority       = 
| unranked_ordo          = 
| unranked_ordo_authority     = 
| ordo              = 
| ordo_authority         = 
| subordo             = 
| subordo_authority        = 
| infraordo            = 
| infraordo_authority       = 
| parvordo            = 
| parvordo_authority       = 
| zoodivisio           = 
| zoodivisio_authority      = 
| zoosectio            = 
| zoosectio_authority       = 
| zoosubsectio          = 
| zoosubsectio_authority     = 
| unranked_superfamilia      = 
| unranked_superfamilia_authority = 
| superfamilia          = 
| superfamilia_authority     = 
| familia             = 
| familia_authority        = 
| subfamilia           = 
| subfamilia_authority      = 
| supertribus           = 
| supertribus_authority      = 
| unranked_tribus         = 
| unranked_tribus_authority    = 
| tribus             = 
| tribus_authority        = 
| subtribus            = 
| subtribus_authority       = 
| alliance            = 
| alliance_authority       = 
| unranked_genus         = 
| unranked_genus_authority    = 
| genus              = 
| genus_authority         = 
| subgenus            = 
| subgenus_authority       = 
| sectio             = 
| sectio_authority        = 
| subsectio            = 
| subsectio_authority       = 
| series             = 
| series_authority        = 
| subseries            = 
| subseries_authority       = 
| species_group          = 
| species_group_authority     = 
| species_subgroup        = 
| species_subgroup_authority   = 
| species_complex         = 
| species_complex_authority    = 
| species             = 
| species_authority        = 
| subspecies           = 
| subspecies_authority      = 
| variety             = 
| variety_authority        = 
| forma              = 
| forma_authority         = 
| diversity_ref          = 
| diversity            = 
| diversity_link         = 
| binomial            = 
| binomial_authority       = 
| trinomial            = 
| trinomial_authority       = 
| type_species          = 
| type_species_authority     = 
| subdivision           = 
| subdivision_ranks        = 
| type_strain           = 
| range_map            = 
| range_map_width         = 
| range_map_alt          = 
| range_map_caption        = 
| binomial2            = 
| binomial2_authority       = 
| range_map2           = 
| range_map2_width        = 
| range_map2_alt         = 
| range_map2_caption       = 
| binomial3            = 
| binomial3_authority       = 
| range_map3           = 
| range_map3_width        = 
| range_map3_alt         = 
| range_map3_caption       = 
| binomial4            = 
| binomial4_authority       = 
| range_map4           = 
| range_map4_width        = 
| range_map4_alt         = 
| range_map4_caption       = 
| synonyms_ref          = 
| synonyms            = 
}}
 1. iucn reference goes here
 2. synonyms_ref

پارامترها[ویرایش]

رنگ

پارامتر |رنگ= در حالت عادی نباید به کار رود؛ زیرا رنگ درخور به طور خودکار با توجه به آنچه در پارامتر |فرمانرو= وارد می‌شود، برگزیده می‌شود.

خطای اسکریپتی: پودمان «see also» وجود ندارد.

وضعیت، سامانه وضعیت، مرجع وضعیت

در پارامتر |وضعیت= باید وضعیت حفاظت جاندار مطابق معیارهای IUCN (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت)، وارد شود. فهرست معیارها در جدول زیر آمده‌است:

وضعیت (آنچه در خروجی نمایش داده می‌شود) کد رده
در امان در امان/SE/se۱
رام‌شده DOM ۲ جانوران رام‌شده
کمترین نگرانی (LC) LC
کمترین نگرانی (LR/lc) LR/lc
نزدیک تهدید (NT) NT
نزدیک تهدید (LC/nt) LR/nt
وابسته به حفاظت (LR/cd) LR/cd
آسیب‌پذیر (VU) VU
در خطر انقراض (EN) EN گونه‌های در خطر انقراض
در بحران انقراض CR گونه‌های در بحران انقراض
در بحران انقراض (CR)، احتمالاً انقراض یافته PE گونه‌های در بحران انقراض
منقرض‌شده در طبیعت (EW) EW گونه‌های منقرض‌شده در طبیعت
منقرض‌شده EX
کمبود داده (DD) DD
بررسی نشده (NE) NE
سنگواره سنگواره ۱، ۲
پیشاتاریخ pre ۱
متن را ببینید متن را ببینید ۱
مخاطره کمتر LR۳ وضعیت بقاء نامعتبر
پی‌نوشت‌ها
۱. یک ردهٔ معتبر از «فهرست سرخ IUCN» نیست.
۲. به کاربردن | وضعیت = سنگواره با وجود | دوره سنگواره = آغاز-پایان نامناسب و ناپسند قلمداد می‌گردد.
۳. به جایش LR/lc یا LR/nt یا LR/cd را به کاربرید.

منبع این ورودی را در |مرجع وضعیت= وارد کنید.

جهت نمایش داده شدن تصویر مربوط به وضعیت بقا (به نمونه‌های پایین بنگرید) باید کد مربوط به معیارهای استفاده شده توسط IUCN (مانند iucn2.3، iucn3.1 و ...) به پارامتر |سامانه وضعیت= وارد شود. اگر در این پارامتر مقدار iucn بدهید، خود الگو با توجه به کدی که در پارامتر |وضعیت= وارد کرده‌اید سامانه وضعیت را تشخیص می‌دهد. مقاله‌هایی که در آن‌ها وضعیت بقای جاندار در این جعبه ذکر شده‌است ولی به پارامتر |سامانه وضعیت= مقداری داده نشده‌است در این رده قرار می‌گیرند.

الگو بر اساس آنچه در این پارامترها وارد می‌شود مقاله را در رده‌های مربوط به وضعیت بقا قرار می‌دهد.

شاخه، دسته، و ...

شاخه، دسته و بخش، معانی متفاوتی در گیاه‌شناسی و جانورشناسی دارند:

در گیاه‌شناسی
 • دسته همان طبقه آرایه‌شناختی بالای رده و زیر فرمانرو است، یعنی همسنگ شاخه در جانورشناسی.
 • بخش همان طبقه آرایه‌شناختی بالای گونه و زیر سرده است.
در جانورشناسی
 • شاخه همان طبقه آرایه‌شناختی بالای رده و زیر فرمانرو است، یعنی همسنگ دسته در گیاه‌شناسی.
 • دسته جانوری همان طبقه آرایه‌شناختی بالای خانواده و زیر راسته است.
 • بخش جانوری همان طبقه آرایه‌شناختی بالای خانواده و زیر راسته است.
خانواده و تیره

خانواده و تیره، در یک سطح طبقه‌بندی قرار دارند و معادل family (انگلیسی) و familia (لاتین) هستند، ولی خانواده کاربرد عمومی‌تری یافته‌است. تیره بیشتر دربارۀ گیاهان به کار می‌رود. به خاطر همین تفاوت است که پارامترهای جداگانه‌ای برای آن‌ها در الگو در نظر گرفته شده‌است.

طبقه‌های پایینتر

هنگامی که جعبه آرایه زیستی را برای یک طبقهٔ بالا (مثلاً مارها) تشکیل می‌دهیم و می‌خواهیم طبقه‌های پایینی آن را هم در جعبه نام ببریم، در جلوی پارامتر «عنوان طبقه‌های پایینتر =» عنوان آن طبقه‌ها (مثلاً، فرورده‌ها، زیرخانواده‌ها، زیرگونه‌ها و...) را می‌نویسیم تا در جلوی پارامتر «طبقه‌های پایینتر =»، از خود آن طبقه‌ها نام ببریم (مانند مارهای زنگی، افعی‌ها و...). برای آشنایی بیشتر، نمونه‌هایی که پایینتر آورده شده‌اند را بنگرید.

گونه‌گونی

در آرایه‌های بالاتر و آرایه‌هایی که پارامتر |طبقه‌های پایین‌تر= شمار گونه‌ها را بازنمی‌تاباند، از این پارامتر می‌توان بهره برد؛ به پارامتر |گونه‌گونی= تعداد گونه‌ها به |پیوند گونه‌گونی= عنوان مقاله‌ای که به آن گونه‌ها پرداخته‌است بدهید.

چند نمونه از کاربرد این الگو در زیر نشان داده شده‌است، برای راهنمایی بیشتر به نسخهٔ انگلیسی مراجعه کنید.

مثال‌ها[ویرایش]

روباه قرمز
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
(طبقه‌بندی‌نشده): جمجمه‌داران
رده: پستانداران
راسته: گوشتخوارسانان
زیرراسته: سگ‌سانیان
تیره: سگان
زیرخانواده: سگیان
تبار: روباه
سرده: روباه‌ها
گونه: V. vulpes
نام علمی
Vulpes vulpes
لینه، 1758
پراکندگی روباه قرمز در زمین
مترادف

Vulpes fulva, Vulpes fulvus

{{جعبه آرایه زیستی
| نام= روباه قرمز
| وضعیت= LC
| سامانه وضعیت= iucn3.1
| مرجع وضعیت= 
| تصویر= Vulpes vulpes sitting.jpg
| پهنای تصویر= 
|عنوان تصویر= 
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| زیرشاخه= [[مهره‌داران]]
| رده رتبه‌بندی‌نشده= [[جمجمه‌داران]]
| رده= [[پستانداران]]
| راسته= [[گوشتخوارسانان]]
| زیرراسته= [[سگ‌سانیان]]
| خانواده= [[سگان]]
| زیرخانواده= [[سگیان]]
| تبار= [[روباه]]‌تباران
| سرده= ''[[روباه]]‌ها''
| گونه= '''''V. vulpes'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Vulpes vulpes''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای = 
[[کارلوس لینه|لینه]]، 1758
| مترادف‌ها= ''Vulpes fulva'',
 ''Vulpes fulvus''
| نقشه گستره پراکندگی= 
Wiki-Vulpes_vulpes.png
| عنوان نقشه گستره پراکندگی = 
پراکندگی روباه قرمز در زمین
}}


سرو تبری
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: گیاهان
دسته: مخروطیان
رده: ناژویان
راسته: کاجیان
تیره: سروها
سرده: سرو تبری
گونه: P. orientalis
نام علمی
Platycladus orientalis
‎(L.) Franco
{{جعبه آرایه زیستی
| نام = ''سرو تبری''
| وضعیت= LR/nt 
| سامانه وضعیت= IUCN2.3
| تصویر= PlatycladusOrientalis2.jpg 
| فرمانرو = [[گیاهان]]
| دسته = [[مخروطیان]]
| رده = [[ناژویان]]
| راسته = [[کاجیان]]
| تیره = [[سروها]]
| سرده = ''سرو تبری''
| گونه= '''''P. orientalis'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Platycladus orientalis''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای = 
{{چر}}([[کارلوس لینه|L.]]) 
[[João Manuel 
Antonio do Amaral Franco|Franco]]
}}


جغد
جغدی از تیره سورنیا اولالا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
زیررده: نومرغان
فرورده: نوآروارگان
بالاراسته: نوپرندگان
راسته: جغدسانان
وگلر، ۱۸۳۰
خانواده‌ها
مترادف

Strigidae sensu Sibley & Ahlquist

{{جعبه آرایه زیستی
|نام= جغد
|تصویر=
Surnia ulala (2005 10 16) - uitsnede.jpg
|عنوان تصویر = جغدی از تیره سورنیا اولالا
|پهنای تصویر= 200px
|فرمانرو= [[جانوران]]
|شاخه= [[طنابداران]]
|رده= [[پرندگان]]
|زیررده= [[نومرغان]]
|فرورده= [[نوآروارگان]]
|بالاراسته=[[نوپرندگان]]
|راسته= '''جغدسانان'''
|وضع‌کننده راسته = [[Johann 
Georg Wagler|وگلر]]، ۱۸۳۰
|عنوان طبقه‌های پایینتر= خانواده‌ها
|طبقه‌های پایینتر=
*[[جغدان]] (Strigidae)<br />
*[[جغد انبار|جغدان انبار]]
 (Tytonidae)<br />
*[[Ogygoptyngidae]] ([[سنگواره]])<br />
*[[Palaeoglaucidae]] ([[سنگواره]])
<br />
*[[Protostrigidae]] ([[سنگواره]])<br />
*[[Sophiornithidae]] ([[سنگواره]])
|مترادف‌ها=
Strigidae <small>sensu 
Sibley & Ahlquist</small>
}}


کبک چیل
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: ماکیان‌سانان
تیره: قرقاولان
سرده: کبک‌های شکم‌نعلی
گونه: P. perdix
نام علمی
Perdix perdix
لینه، 1758
{{جعبه آرایه زیستی
| نام= کبک
| تصویر=
 Perdix_perdix_
(Marek_Szczepanek).jpg
| پهنای تصویر = 250px
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| رده= [[پرندگان]]
| راسته= [[ماکیان‌سانان]]
| خانواده= [[قرقاولان]]
| سرده= ''[[پردیکس]]''
| گونه= '''''P. perdix'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Perdix perdix''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای =
 [[کارلوس لینه|لینه]]، 1758
}}


مار
محدودهٔ زمانی: کرتاسه - امروزه
پیتون خالدار
Antaresia maculosa
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: خزندگان
زیررده: دوکاوان
فرورده: پولک‌سوسمارریختان
بالاراسته: پولک‌سوسماران
(طبقه‌بندی‌نشده): سخت‌زبانان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: ماران
لینه، ۱۷۵۸
فروراسته‌ها و خانواده‌ها

بخش خانواده‌ها در این مقاله را ببینید.

گستره پراکندگی مارها در زمین
(گسترهٔ حدودی مارهای آبی به رنگ آبی)
{{جعب آرایه زیستی
| نام= مار
| دوره سنگواره= [[کرتاسه]] 
- [[هولوسن|امروزه]]
| تصویر= Antaresia maculosa.jpg
| پهنای تصویر= 220px
| عنوان تصویر = پیتون خالدار 
<br/>''[[Antaresia maculosa]]''
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| زیرشاخه= [[مهره‌داران]]
| رده= [[خزندگان]]
| زیررده= [[دوکاوان]]
| فرورده= [[پولک‌سوسمارریختان]]
| بالاراسته= [[پولک‌سوسماران]]
| راسته= [[پولک‌داران]]
| راسته رتبه‌بندی‌نشده= 
[[سخت‌زبانان]]
| زیرراسته= '''ماران'''
| وضع‌کننده زیرراسته= 
[[کارل لینه|لینه]]، ۱۷۵۸
| عنوان طبقه‌های پایینتر= [[فروراسته|
فروراسته‌ها]] و [[خانواده (زیست‌شناسی)
|خانواده‌ها]]
| طبقه‌های پایینتر =
بخش خانواده‌ها در این مقاله را ببینید.
| نقشه گستره پراکندگی = World.distribution
.serpentes.1.png
| عنوان نقشه گستره پراکندگی = <small>گستره
 پراکندگی مارها در زمین<br/>(گسترهٔ حدودی
 [[مار آبی|مارهای آبی]] به رنگ آبی)</small>
}}