پرش به محتوا

الگو:جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر اطلاعات بیشتری بیابید.


Search Wiktionary در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
Search Wikipedia در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
Search Wikiquote در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
Search Wikisource در میان متون از ویکی‌نبشته
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار
Search Wikinews در میان خبرها از ویکی‌خبر
Search Wikispecies در میان گونه‌ها از ویکی‌گونه
Search Wikiversity در میان دانشکده‌ها از ویکی‌دانشگاه
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

طرز استفاده[ویرایش]

{{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر
| نویسنده   = 
| ویکی‌واژه  = 
| ویکی‌کتاب  = 
| ویکی‌گفتاورد = 
| ویکی‌نبشته  = 
| ویکی‌انبار  = 
| ویکی‌خبر   = 
| ویکی‌گونه  = 
}}

توضیحات[ویرایش]

از این الگو به صورت {{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر}} استفاده می‌شود.

اگر نام مقاله با نامی که باید در پرو‌ژه‌های خواهر جستجو شود متفاوت است، به صورت {{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر|نام مورد جستجو}} و اگر نام مورد جستجو فقط در یکی از پروژه‌های خواهر متفاوت است، به صورت {{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر|نام پروژه=نام مورد جستجو}} استفاده می‌شود.

اگر قصد دارید پیوند جستجو در یکی از پروژه‌های خواهر حذف شود، از پارامتر no استفاده کنید. پیوند به ویکی‌گونه خود به خود حذف می‌شود مگر اینکه به صورت {{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر|ویکی‌گونه=نام مورد جستجو}} استفاده شود.

اگر موضوع مقاله یک نویسنده است. پارامتر نویسنده باید yes انتخاب شود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

نمونه[ویرایش]

۱.

{{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر|ویکی‌پدیا}}

که نمایش می‌دهد:

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد ویکی‌پدیا اطلاعات بیشتری بیابید.


Search Wiktionary در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
Search Wikipedia در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
Search Wikiquote در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
Search Wikisource در میان متون از ویکی‌نبشته
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار
Search Wikinews در میان خبرها از ویکی‌خبر


۲.

{{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر
|نویسنده=no
|ویکی‌واژه=ویکی‌پدیا
|ویکی‌نسک=no
|ویکی‌گفتاورد=no
|ویکی‌نبشته=no
|ویکی‌انبار=ویکی‌پدیا
|ویکی‌خبر=no
|ویکی‌گونه=no
}}

که نمایش می‌دهد:

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد ویکی‌پدیا اطلاعات بیشتری بیابید.


Search Wiktionary در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
Search Wikipedia در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار


۳.

{{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر
|نویسنده=yes
|ویکی‌واژه=no
|ویکی‌نسک=جلال آل احمد
|ویکی‌گفتاورد=جلال آل احمد
|ویکی‌نبشته=جلال آل احمد
|ویکی‌انبار=جلال آل احمد
|ویکی‌خبر=no
|ویکی‌گونه=no
}}

که نمایش می‌دهد:

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد جلال آل احمد اطلاعات بیشتری بیابید.


Search Wikipedia در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
Search Wikiquote در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
Search Wikisource در میان متون از ویکی‌نبشته
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار