الگو:حساب جایگزین/توضیحات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

این الگو در حساب جایگزین برای پیوند دادن به حساب اصلی استفاده می‌شود. برای نمونه: {{حساب جایگزین|کاربر:X}} نتیجه می دهد:

این حساب جایگزین کاربر:X است.