پرش به محتوا

الگو:فهرست فارسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
کد این الگو با استفاده از برخی ویژگی‌های پیچیده و شاید مبهم الگوی الگو نوشته شده است.

لطفاً فقط در صورتی آن را تغییر دهید که کاملاً متوجه تغییراتی که می‌دهید باشید و در صورتی که تغییرات مطابق پیش‌بینی نبود آمادهٔ ترمیم هرگونه آسیبی باشید.

فهرست
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

[ویرایش]
تست جدول الفبا

استفاده

[ویرایش]
{{فهرست فارسی
|name=تست جدول الفبا
|جدول وسط باشد=yes
|جدول راست باشد=
|جستارهای وابسته=yes
|جستارهای دیگر=No
|جستارهای مرتبط=No
|منبع=yes
|منابع=No
|پانویس=yes
|پیوند به بیرون=yes
|جدا=.
|کنار1=
|کنار عنوان1=
|کنار2=
|کنار عنوان2=
|کنار3=
|کنار عنوان3=
|کنار4=
|کنار عنوان4=
|کنار5=
|کنار عنوان5=
|کنار6=
|کنار عنوان6=
|کنار7=
|کنار عنوان7=
|کنار8=
|کنار عنوان8=
|زیر1=
|زیر عنوان1=
|زیر2=
|زیر عنوان2=
|زیر3=
|زیر عنوان3=
|زیر4=
|زیر عنوان4=
|زیر5=
|زیر عنوان5=
|زیر6=
|زیر عنوان6=
|زیر7=
|زیر عنوان7=
|زیر8=
|زیر عنوان8=
}} 


جدول حروف انگلیسی بر اساس تیتر های موجود در صفحه کاربر را هدایت میکند تیترهایی که جدول به آنها حساس میباشد عبارتند از


 1. حروف الفبا و علایم
 2. جستارهای وابسته
 3. جستارهای دیگر
 4. جستارهای مرتبط
 5. منبع
 6. منابع
 7. پیوند به بیرون
 8. پانویس
 9. در صورت تعریف تیترهای صفحه

شکل جدول

[ویرایش]

جدول در بالا و وسط کادر خود حروف الفبا را نشان میدهد و در سمت راست حروف الفبا تا 8 عدد دکمه را میتواند نشان دهد در پایین - وسط ( علاو بر دکمه های پیش فرض 2-8 در لیست بالا) تا 8 عدد دکمه دیگر را میتواند نشان دهد

روش کار

[ویرایش]

برای فعال کردن موارد 2-8 فقط کافی است جلوی اسم آنها کلمه yes وارد نمایید و برای تعیین فاصله دهنده متغییر 'جدا=.' را اضافه کنید تا فاصله ها با '.' انجام گیرند برای دکمه های سمت راست حروف از متغییر:

 • کنار1 الی 8=اسم تیتر موجود در صفحه
 • کنار عنوان1 الی 8=عنوان تیتر که قصد نمایش در راست دارید

برای دکمه های پایین کادر از متغییر:

 • زیر1 الی 8=اسم تیتر موجود در صفحه
 • زیر عنوان1 الی 8=عنوان تیتر که قصد نمایش در پایین دارید

مثال

[ویرایش]

{{فهرست فارسی|منبع=yes|جستارهای مرتبط=yes|زیر1=موضوع|زیر عنوان1=اسم موضوع|زیر2=موضوع دیگر|زیر عنوان2=اسم موضوع دیگر|جدا=.}}


فهرست

{{فهرست انگلیسی|کنار1=موضوع|کنار عنوان1=اسم موضوع|کنار2=موضوع دیگر|کنار عنوان2=اسم موضوع دیگر }}


فهرست

موضوع

[ویرایش]

موضوع دیگر

[ویرایش]

منبع

[ویرایش]

جستارهای مرتبط

[ویرایش]

پانویس

[ویرایش]

جستارهای وابسته

[ویرایش]

پیوند به بیرون

[ویرایش]

الگو:فهرست فارسی

الگو:فهرست انگلیسی

الگو:دکمه ساز

الگو:پاککن