الگو:مجوز گنو

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
GFDL

اجازهٔ کُپی، پخش و/یا تغییر این سند تحت شرایط w:fa:مجوز مستندات آزاد گنو (GFDL) داده شده است. نسخهٔ 1.2 و یا هر نسخهٔ جدیدتر که توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد منتشر شده، بدون بخش‌های نامعتبر، بدون نوشتارهای روی جلد و بدون نوشتارهای پشت جلد

رجوع شود به تکذیب‌نامه‌ها