الگو:میانبر الگو

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

This template shows shortcuts (= redirects) to a template, like the box appearing at the right. {{Tsh}} is a shortcut to {{میانبر الگو}}.

طرز استفاده[ویرایش]

کدام‌یک را انتخاب کنیم؟[ویرایش]

اگرچه این الگو می‌تواند تا ده نام مستعار را نشان دهد، با این وجود از ویرایشگران خواسته می‌شود تنها موارد خوب را برای نشان دادن در اینجا انتخاب کنند. حتی اگر بسیاری تغییر مسیر وجود داشته باشد، همواره دو یا حداکثر سه انتخاب کافی‌ست و با انتخاب تعدادی معدود، نه تنها به یاد آوردن آنها تسهیل می‌شود بلکه به وضعیت مطلوبی ساماندهی خواهند شد.

List others in the "aliases" section of the ویکی‌پدیا:مستندسازی الگوها. Again, not all of them need to be listed; some shortcuts are there just for historical reasons, and others differ only in whitespaces or in capitalization. Such names are usually better to hide.

Place this template at the top of the template documentation page.

پارامترهای اختیاری[ویرایش]

This template has several optional parameters:

  • float – if set to "left", then the box will float to the left of the page, instead of the default float "right".
  • clear – if set to "right" (and float = right) the box will be pushed to the right margin of the page, and prevent it from nest to the left of other right floating elements. Similarly, if set to "left" (and float = left) the box will be pushed to the left margin of the page.
  • pre, pre2, pre3 ... up to pre10 – can be used to show some text before the shortcut links, but within the braces. This is mostly used to indicate that the template should be used with substitution.
  • top – to change the padding above the box (e.g. |top=0 for no padding, |top=0.2em, |top=4الگو:\|top=4px, etc).

نمونه[ویرایش]

پایه[ویرایش]

For one template shortcut named {{uw-v1}}:

الگو:الگوک


To indicate that {{uw-vandalism1}} has three shortcuts named: {{uw-v1}}, {{uw-vand1}}, and {{uw-vandal1}}; then the following code may be used:

الگو:الگوک


با متغیرهای اضافی[ویرایش]

Using |float=left makes this template flow to the left of the page:

{{میانبر الگو|float=left|uw-v1}}


Using |pre2=subst: and |pre3=subst: will show "subst:" before the shortcut links, but within the braces. For example:

{{میانبر الگو|uw-v1|pre2=subst:|uw-vand1|pre3=subst:|uw-vandal1}}


همچنین ببینید[ویرایش]

  • {{shortcut}}, the standard shortcut notice.
    • {{shortcut-l}} for a left-aligned standard shortcut notice.
  • {{policy shortcut}} for shortcuts to sections of policy pages.