الگو:نشان نگهبان/توضیحات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

نگهبانی ویکی‌ کتاب از فعالیت‌های اختیاری، شریف و البته بدون آجر مادی است. از آنجا که هرکس می‌تواند صفحه‌های ویکی‌ کتاب را ویرایش کند، پاسداری از صفحات در برابر خرابکاران اهمیت ویژه‌ای دارد. برای عضویت رسمی‌تر در این شغل شریف، کافی‌است که کاربران نام خود را در اینجا ثبت کرده آنگاه {{نشان نگهبان}} را به بالای صفحه کاربری خود اضافه کنند.