الگو:نگاره ناسا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
این نگاره توسط سازمان هوافضایی ناسا ایجاد شده و از وبگاه‌ها یا مطبوعات آن سازمان برداشت شده است. بر طبق سیاست حق تکثیر ناسا، مطالب و مواد مطبوعاتی و انتشاراتی ناسا شامل حمایت از حق تکثیر نیستند مگر در مواردی که ذکر شده باشد.