پرش به محتوا

الگو:چر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

[ویرایش]

این الگو برای واردکردن نویسهٔ چپ‌به‌راست «lrm» یونیکد است. برای واردکردن کافی‌است نوشت {{چر}} .

با استفاده از lrm می‌توان چپ به راست را تا وقتی که به نویسه‌ای که الزاما راست به چپ است(مانند حروف فارسی) به وجود آورد.

استفاده

[ویرایش]
  • ابتدای هر متنی که نیاز دارد به صورت چپ به راست نوشته شود بیاورید.
  • نیازی به بستن به صورت {{پایان چر}} نیست.

نمونه

[ویرایش]

در این نمونه هدف ما نوشتن Wiki(pedia)‎ بوده است.

این را بنویسید این را می‌بینید درست است یا نادرست
Wiki(pedia) Wiki(pedia) Х
{{چر}}Wiki(pedia) ‎Wiki(pedia) Х
Wiki(pedia){{چر}} Wiki(pedia)‎
{{چر}}Wiki(pedia){{چر}} Wiki(pedia)‎ Х

برای اطمینان بیشتر بهتر است
ولی به طور کل نیاز نیست.